Kunngjøring om stipendtildeling i dag

I dag har alle som søkte TONO-stipend fått tilsendt e-post med kunngjøring om man er innvilget stipend. Meldingen er sendt e-postadressen som er oppgitt i søknaden.

 / 15/05/2013 /

Stipendkomiteens arbeid er avsluttet, og i dag er alle søkere informert per e-post om stipend er innvilget. De som er tildelt stipendmidler vil få disse utbetalt 21. juni. Hvilke som er tildelt støtte vil kunngjøres i neste utgave av TONO-Nytt, som distribueres i midten av juni. I sin vurdering har komiteen lagt vekt på søknadens utforming, søkerens skapende aktivitet (produksjon og utgivelser) samt inntjening i TONO med et anbefalt minimumskrav på gjennomsnittlig kr. 5000 årlig de siste tre år. Bjørn Eidsvåg (leder)Kristin AsbjørnsenBjørn Bolstad SkjelbredSynne SkouenStefan BengtssonMarte Heggelund