Kvartalsvis avregning fra TONO

Det som har vært et ønske fra mange medlemmer og en målsetning for TONO, er i ferd med å bli en realitet. I månedsskiftet september/oktober kommer den første kvartalsvise avregningenfra TONO. For deg som TONO-medlem betyr det at du får utbetalt penger raskere og oftere!

 / 27/09/2011 /

– Vi starter med hyppigere avregninger på kringkastingsområdet, sier medlemsdirektør Christian Onshus, og målet er at konsertavregningen skal følge etter. De fleste radio- og tv-kanaler blir avregnet kvartalsvis fra september/oktober. Denne avregningen omfatter perioden januar-mars for fremføringsåret 2011.

– Enkelte kanaler som avregnes etter et statistisk utvalg (samplingprinsippet), blir først avregnet i juni 2012, forteller Onshus. Statistisk utvalg innebærer at det av administrative årsaker velges ut noen rapporterte uker som skal representere hele året.

Foreløpig avregning og sluttavregning

På grunn av at det endelige fordelingsbeløpet og det endelige antall minuttpoeng er ukjent på det tidspunktet vi starter å avregne et nytt år, kjøres avregningene ut fra beregnede estimater.

– For å sikre at vi ikke bruker opp pengene for siste kvartal i de første tre kvartalene, legges trygge verdier til grunn, forsikrer Onshus. Det vil si at vi kan komme til å kjøre en sluttavregning etter at fjerde kvartal er avregnet. Dette betyr at man kan komme til å få avregnet den samme fremføringen to ganger.

– Det å avregne for samme fremføring to ganger er ikke noe nytt. I flere tilfeller hvor det har pågått forhandlinger mellom en kringkaster og TONO, og vi av den grunn har mottatt vederlag for en periode i to omganger, har vi avregnet fremføringer to ganger. Det betyr ikke at man får dobbeltbetaling for samme fremføring, men at man får betalt for den samme fremføring i to omganger, forklarer Onshus.

Reklamasjoner

– Nei, hvis du mener den kvartalsvise avregningen er feil, så kan du sende inn reklamasjon med en gang. Eventuelle følger av reklamasjonen vil bli tatt høyde for ved sluttavregningen, avslutter Onshus.

Tidsplan for kvartalsvise avregninger

Tidsplanen for avregning på kringkastingsområdet, for fremføringer i 2011, er som følger:

Beløpsgrense

Husk at grensen for å få utbetalt vederlag fra TONO er i dag kr 250. Beløpet akkumuleres slik at opptjent vederlag utbetales når beløpet overstiger den nedre grensen. Du kan til enhver tid se hvor mye som er avregnet på , selv om beløpet er for lavt til å bli utbetalt. For TONO-medlemmer bosatt i utlandet gjelder det andre beløpsgrenser.