Låtskriverpenger fra konserter

Skriver du låter som blir fremført live? Da har du krav på låtskriverpenger!

 / 22/02/2011 /

TONO sørger for at du får betalt for musikken du lager når den blir fremført på konsert eller spilt på radio eller TV. Også du som fremfører dine egne låter har krav på penger gjennom TONO. Få mer info om hvordan du blir medlem her:

Når du sier fra til konsertarrangøren eller TONO hva du har spilt live, får du penger får låtene du spilte.

Når låtskriveren (opphavsmannen) også er artist, er det ofte mest praktisk at medlemmene rapporterer selv. Rapportene danner grunnlaget for avregningen til våre medlemmer. Det er derfor viktig at vi får inn flest mulig rapporter. Sender du inn rapport selv, er du sikker på at du får pengene du har krav på!

Spørsmål om konsertrapportering eller hvordan du blir medlem?