Ledertrøye i motbakke

Jørgen Karlstrøm overtar stafettpinnen som styreleder i TONO i en katastrofal tid for musikkbransjen. – Det gjør meg bare enda mer motivert.

 / 03/07/2020 /

– Vet du hvilken komponist som er avbildet på Sgt. Pepper-coveret til The Beatles?

Jørgen Karlstrøm søker opp albumomslaget til Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band på TVen på kontoret. Han zoomer inn på et av de mange ansiktene som pryder fronten på den musikkhistoriske bautaen.

TONO eies og styres av sine medlemmer. Jørgen Karlstrøm er først og fremst komponist. Foto: Nina Hurum / NKF

– Se her! Det er Karlheinz Stockhausen. En av de største tyske komponistene fra det tjuende århundre. Og her, rett ved siden av: William S. Burroughs. Og her er Marilyn Monroe. Jeg synes på mange måter dette bildet illustrerer kompleksiteten i musikk- og kulturhistorien. Hvordan kunsten utvikler seg. Alt påvirker alt.

Felleskap i krise

Det har gått en drøy uke siden Jørgen Karlstrøm ble valgt til ny styreleder i TONO. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt av et smittevernpreget årsmøte i Sentralens Marmorsal, i Kvadraturen i Oslo.

Ledervervet kom ikke som noen overraskelse. Den internasjonale koronakrisen var imidlertid ikke en del av planen.

– Jeg har naturligvis tenkt på det. Vi står i en vanskelig, og helt annerledes situasjon enn for bare tre-fire måneder siden. Men det gjør meg bare mer motivert for arbeidet jeg skal ta fatt på.

Vi står i en vanskelig situasjon, men det gjør meg bare mer motivert for arbeidet jeg skal ta fatt på, sier Jørgen Karlstrøm, styreleder i TONO

Den kollektive forvaltningen gir en styrke og robusthet som en komponist eller sangtekstforfatter ikke kan ha alene. Det er i vanskelige tider dette virkelig blir synlig, mener Karlstrøm.

– Når alt går bra er det lett å glemme viktigheten av felleskapet. I kriser blir TONOs samlende rolle tydeligere enn ellers. Vi er avhengig av å stå samlet for å løse de utfordringene vi står overfor.

Ikke bare penger

Den nyvalgte styrelederen har siste arbeidsdag før ferie. Om en drøy halvtime skal han forlate lokalene han, som styreleder i Norsk Komponistforening, deler med NOPA og Musikkforleggerne – TONOs tre gruppeforeninger.

På andre siden av sommeren tar han fatt på jobben som styreleder i organisasjonen som forvalter opphavsretten til 34 000 TONO-medlemmer, både opphavere og musikkforlag, og ca. tre millioner fra andre land. En jobb som ikke bare handler om penger, men også å legge grunnlaget for et mangfoldig og sterkt musikkliv.

Det var slik vi kom inn på Sgt. Pepper mangfoldige albumcover.

F.H. Styreleder Jørgen Karlstrøm, nestleder Kai Robøle og styremedlem Stian Westerhus under TONOs årsmøte 2020. Foto: Kristian Dugstad / TONO

– TONO sørger for inntekter til hver enkelt rettighetshaver når musikken deres blir brukt. Samtidig har organisasjonen som mål at forvaltningen skal bidra positivt til hele det skapende musikkfeltet, sier Karlstrøm.

Å ivareta musikalsk mangfold og å arbeide for nyskaping av musikkverk er oppgaver som er nedfelt i TONOs vedtekter. Et bredt mangfold av uttrykk er nødvendig for å få et dynamisk og kraftfullt skapende musikkfelt, mener Karlstrøm.

– Ulike sjangre står ikke i motsetningsforhold til hverandre. Alle ulike segmenter spiller sammen og skaper musikalsk utvikling.  

Godt rustet

Idet Jørgen Karlstrøm inntar sitt nye verv i TONO, forlater han posisjonen som nestleder. Denne rollen overtas av Kai Robøle, styreleder i Musikkforleggerne. Med dette er han en av svært få representanter for Musikkforleggerne som har innehatt vervet.

– Forlagsbransjen er i sterk vekst, og medlemsmassen har økt fra 19 til over 40 medlemmer siden jeg begynte i Musikkforleggerne. Derfor er det flott og riktig at vi er representert i et slikt verv i TONO. Vi representerer interessene til nær 3000 komponister og sangtekstforfattere, forteller Robøle.

Nettopp forlagsbransjen er i en svært utsatt situasjon som følge av koronakrisen. Mens mange av TONOs individuelle medlemmer kan dekke inn litt av sine tap gjennom støtteordninger for selvstendig næringsdrivende og frilansere, dekkes ikke musikkforlag av noen av disse.

Vi har klart å lande på bena hver gang og det skal vi gjøre igjen. Det er jeg overbevist om, sier Jørgen Karlstrøm

– Tapene for TONOs medlemmer vil først bli synlige på avregninger til neste år. Ut fra de foreløpige beregningene forventer vi et tap på 15-30 prosent, og minst 30 prosent for forlagene. Og det er hvis alt går bra! Frykten er at det skal smelle igjen, og vi får en ny smittebølge og flere strenge tiltak.

Robøle, Karlstrøm og resten av TONOs styre samarbeider tett med administrasjonen for å kontinuerlig beregne tap, følge politiske beslutninger og kriseordninger. Dette har de gjort siden nedstengningen av Norge, og arbeidet vil etter alt å dømme pågå i lang tid fremover.

– Samtidig vil jeg understreke at TONO har gode forutsetninger for å komme helskinnet ut av dette. Kanskje ting ikke blir akkurat som før, men det er ikke første gang vi har vært nødt til å omstille oss. Vi har klart å lande på bena hver gang og det skal vi gjøre igjen. Det er jeg overbevist om, sier Jørgen Karlstrøm.

Saken fortsetter etter bilde.

Styreleder i Musikkforleggerne, Kai Robøle, er ny nestleder i TONO. Musikkforleggerne representerer nær 3000 opphavere. Foto: Willy Martinsen / TONO

Når stormen stilner

Selv om koronasituasjonen ligger lengst frem i bevisstheten for øyeblikket, er Robøle og Karlstrøm opptatt av at TONOs kamp for opphavsretten ikke må stoppe opp.

– Internasjonal lovgivning, forpliktelser overfor våre søsterorganisasjoner og økende konkurranse. Dette er ting jeg er skrekkelig opptatt av. Måten vi fordeler penger må være forklarbar, forsvarbar, forståelig og transparent for at TONO skal beholde sin posisjon og tillit blant våre medlemmer og internasjonalt, forteller Robøle.

Måten vi fordeler penger på må være forklarbar, forsvarbar, forståelig og transparent, sier Kai Robøle.

Og dette er et arbeid TONOs nye styre er beredt til å ta fatt på. Det langsiktige arbeidet er det viktigste av alt.

– De utfordringene vi hadde, de sakene vi jobbet med, de er ikke borte, selv om det har kommet en ny situasjon i tillegg. Vi må fortsette å kjempe opphavsrettens kamper for å ha et trygt fundament å stå på når pandemien er over. Alt kan ikke løses samtidig, eller når vi helst skulle ønske. Men TONO jobber langsiktig. Med 90 år bak oss må vi kunne se 90 år frem, avslutter Karlstrøm.

Åndsverkloven danner grunnlaget for TONOs forvaltning av opphavsrett. Avbildet: Åndsverkloven. Revidert utgave 2018 med fotnoter fra norske kunstnere. Utgitt av initiativtagerne NOPA, Artistorganisasjonen GramArt, Norsk Skuespillerforbund, Grafill og Norske Filmregissører sammen med Kunstnernettverket. Foto: Kristian Dugstad / TONO