Leserinnlegg i Klassekampen

Klassekampen har i dag trykket et leserinnlegg fra TONO hvor vi blant annet peker på noen misforståelser om hva TONO er – og hva TONO mener er nødvendig innen området digital verdiskaping. Innlegget er en respons til avisens omtale av TONO og Digitutvalget 25. april.

 / 07/05/2013 /

 

Klassekampen omtaler 25. april Digitutvalgets rapport «Hindre for digital verdiskapning». Vi gleder oss i utgangspunktet over tiltak fra myndighetshold som har til hensikt å styrke digital verdiskapning. Dette er noe TONO selv er svært engasjert i, blant annet gjennom å tilrettelegge for digitale musikktjenester i snart tyve år. «Vi vil ha musikken ut», sier Digitutvalgets leder i Klassekampen. Det vil TONO også. Som et  samvirkeforetak eid og styrt av komponister, låtskrivere, sangtekstforfattere og musikkforlag er det ingenting vi heller ønsker enn at vårt repertoar brukes – men på en måte som gir dagens og neste generasjons musikkskapere handlingsrom til å kunne skape ny musikk. Digitutvalget har i all hovedsak funnet hindre for digital verdiskapning innen musikkområdet hos musikkskaperne selv, særlig i måten de forvalter og lisensierer sine rettigheter på. Rettighetsorganisasjoner omtales som «kompliserende mellomledd» mellom musikkskapere og distributører. Men slik er det jo ikke. Vår organisasjon er et samvirkeforetak eid og styrt av medlemmene og dermed er det rettighetshaverne selv som gjennom TONO tilbyr masseklarering av sine musikkverk. Distributører får tilgang til enorme mengder musikk, dog på en måte som sikrer musikkskapernes eierskap med sine verk og anstendig økonomisk kompensasjon for bruken.  Vår opplevelse er for øvrig at distributører har all respekt for måten musikkskapernes velger å lisensiere sin musikk på – gjennom sine nasjonale rettighetsorganisasjoner. Musikkskapere ønsker å skape musikk som finner veien til publikum. Men for å kunne fortsette å fylle musikktjenester med ny musikk må de sikres gode rammer, vern av deres rettigheter og rettferdig kompensasjon for bruken av deres musikk. Det krever at lisensiering gjøres nærmest mulig rettighetshaveren selv, i deres ulike nasjonale rettighetsorganisasjoner. I sin behandling av immatrielle rettigheter har Digitutvalget valgt å ikke peke på hindre for digital verdiskapning for denne næringen. Vi håper Fornyingsdepartementet vil ha dette i mente i arbeidet videre med å tilrettelegge for digital verdiskapning.