Live-fremføringer i utlandet: Storbritannia og Tyskland

Spiller du konserter utenfor Norge? TONO jobber for at du alltid skal få betalt. Slik hjelper du oss.

 / 17/09/2020 /

Live-fremfører du eller andre din musikk i utlandet? Da må du huske å rapportere til TONO.

Når medlemmer rapporterer konserter i utlandet til TONO, varsler vi vårt søsterselskap i det aktuelle landet.

I utgangspunktet rapporterer du konserten på normalt vis i medlemstjenesten Mitt TONO. Noen av våre søsterselskap har imidlertid spesielle krav til rapportene.

Her kan du lese hvordan du kan sørge for at du oppfyller kravene til PRS (UK/Storbritannia) og GEMA (Tyskland)

PRS – UK / Storbritannia

Alle konserter i Storbritannia / UK må registreres i PRS’ online-system senest ett år etter fremføringen. Fristen er endelig.

Denne registreringen utføres av TONO når vi mottar din musikkrapport i medlemstjenesten Mitt TONO. Dette må skje så raskt som mulig, og senest tre måneder etter fremføringen.

I forbindelse med konsertrapportering i Storbritannia – Merk deg også:

  1. Ved live-fremføring på festival, må du føre opp festivalens navn i feltet Customer og scenens navn i feltet Venue.  Hvis det er kun én scene på festivalen, skriver du main stage. Festivalens navn skal altså ikke stå på Venue
  2. For enkeltstående konserter kreves det ofte informasjon om hvorvidt artisten eller bandet er headliner eller support. Er du support, skriv også hvem som er headliner. Denne opplysning må fylles ut i Notat-feltet.
  3. Det er viktig at du opplyser om både navn og adresse for Venue.

GEMA – Tyskland

Alle konserter i Tyskland må registreres i GEMAs online-system senest 31. mars påfølgende år. Fristen er endelig.

Denne registreringen utføres av TONO når vi mottar din musikkrapport i medlemstjenesten Mitt TONO. Dette må skje så raskt som mulig, og senest tre måneder etter fremføringen.

Fristen, 31. mars påfølgende år, fordrer at konserter i desember må rapporteres umiddelbart etter de er gjennomført. Dersom nye verk fremføres på konsert, må disse registreres før konsertrapporten kan sendes inn.

I forbindelse med konsertrapportering i Tyskland – Merk deg også:

  1. Klokkeslett for konsertstart og -slutt må fylles ut.
  2. Er du support, skriv også hvem som er headliner. Denne opplysning må fylles ut i Notat-feltet.
  3. GEMA ønsker navn og adresse, og ikke minst e-postadresse til Customer. Det vil si den som er ansvarlig for konserten. Dette er dog ikke obligatorisk.
  4. Det er viktig at du opplyser om både navn og adresse for Venue.

Generell informasjon for konsertvirksomhet i utlandet

Som nevnt øverst i saken, registrerer du i utgangspunktet konsertfremføringer i utlandet på samme måte som i Norge.

Det er viktig at alle verk som inngår i konsertrapporten er registrert før konsertrapporten sendes inn. Ved fremføring av verk som ikke er dine fyller du ut tittel og opphaver(e). 

Merk særlig at dersom du gjennomfører flere konserter i samme konsertlokale, MÅ det sendes inn separate konsertrapporter for hvert enkelt arrangement.

Har du spørsmål om live-fremføring i utlandet, kontakt gjerne Wenche Gjestvang på tlf.: 22 05 72 05 eller e-post: wenche.gjestvang@tono.no