Madcon fronter TONO-kampanje

Madcon fronter en ny kampanje som skal øke kjennskapen til TONO og skape økt forståelse for hvorfor bedrifter, organisasjoner og andre som bruker musikk i det offentlige rom må betale TONO for bruken.

 / 18/11/2016 /
Madcon fronter en ny kampanje som skal øke kjennskapen til TONO og skape økt forståelse for hvorfor bedrifter, organisasjoner og andre som bruker musikk i det offentlige rom må betale TONO for bruken av musikk.

Foto øverst: Bilde fra kampanjefilmen, foto: Skjemtefilm.

TONO starter i dag opp en markedskampanje for å øke kjennskapen til TONO og de rettigheter våre medlemmer har, og som TONO forvalter for dem. Kampanjen består av en film, samt en kampanjeside på www.tono.no/opphavsrett hvor det aller viktigste om hva TONO gjør, og hva opphavsrett innebærer, oppsummeres i veldig korte trekk.

– Det er en kontinuerlig oppgave for TONO å informere om lover og regler rundt bruk av musikk i det offentlige rom, og den virksomhet vi driver på vegne av våre medlemmer. Det er viktig for oss å skape en forståelse for TONO-vederlaget, og hvem som får pengene man må betale for å bruke verdensrepertoaret offentlig. Det er bakgrunnen for at vi har satt i gang denne kampanjen, forteller kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen.

Intentanende frisørkunder overraskes

Kampanjefilmen, som offentliggjøres på Facebook og YouTube, er satt til en naturlig setting hvor TONOs repertoar brukes, en frisørsalong. Her overraskes intetanende frisørkunder av Madcon, og poenget er å få frem den glede og verdi musikk skaper.

– Vi er veldig glade for at Madcon ønsker å være med å øke kjennskapen til TONO og komponisters rettigheter. Madcon er flotte representanter for norske komponister og tekstforfattere, og et eksempel på noen som skaper glede enten musikken deres fremføres på festivaler eller som bakgrunnsmusikk hos en frisør. Det er viktig å sikre et bærekraftig musikkliv slik at det er mulig å leve av å lage musikk også i fremtiden. Derfor trengs det en bevisstgjøring overfor alle som benytter musikk offentlig, sier Willy Martinsen.

Også andre TONO-medlemmer har gitt sin stemme til kampanjen: Thomas Seltzer, Silje Halstensen, Kaveh og Thomas Gullestad. Disse er representert med sitater på kampanjesiden www.tono.no/opphavsrett.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef, TONO. E-post: willy.martinsen@tono.no, tlf 909 65 254

Se videoen her:

https://youtu.be/W3f_YHEfdzQ