Marsavregning – penger på konto

Marsavregningen fra TONO er nå klar og pengene er utbetalt til TONOs medlemmer. TONO har utbetalt over 44 millioner kroner i forbindelse med denne kvartalsavregningen.

 / 14/03/2012 /

Kringkasting, utlandet og privatkopiering

Marsavregningen fra TONO inneholder vederlag for kringkasting 3. kvartal 2011 (unntatt mPetre og DA B-kanaler som avregnes i juni), fremføringer i utlandet og kompensasjon for lovlig privatkopiering i 2010. Teater og revy avregnes også nå.

I tillegg kommer diverse etteravregninger for kringkasting 2008-2010, konserter 2008-2010 og urfremføringer i 2010. TONO utbetaler over 44 millioner kroner i forbindelse med marsavregningen.

Fra NCB kommer kvartalsvis avregning for digitale musikktjenester nå i mars.

Sjekk avregningen

Oversikt over beløp og hva som har blitt avregnet finner du på for medlemmer. Se også under menypunktet Medlem på TONOs nettsider.