Medietilsynet anbefaler økt krav om norsk musikk i NRK-kanaler

Kravet om 40 prosent norsk musikk bør utvides til å gjelde ytterligere syv NRK-kanaler. Det anbefaler Medietilsynet i en fersk rapport til kulturdepartementet.

 / 29/11/2021 /

Mandag 29. november overleverte Medietilsynet en NRK-rapport til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Rapporten «NRKs bidrag til mediemangfoldet» er utarbeidet på bestilling fra departementet, og redegjør for hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet. Medietilsynet kommer med en rekke anbefalinger,blant annet å utvide kravet om 40 prosent norsk musikk til å gjelde ytterligere syv av NRKs radiokanaler.

Les rapporten her: https://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/utredninger-pa-oppdrag-fra-andre/NRKs-bidrag-til-mediemangfoldet-2021/211129_2021_nrk-rapporten_komplett_web.pdf

Utvide kravet til norskandel

I rapporten understrekes det at norsk musikk er en sentral del av kulturoppdraget til NRK, og at NRK har en viktig rolle i å fremme norske musikere, komponister og tekstforfattere. I dag har NRK et krav om at minst 40 prosent av musikken som spilles i kjernekanalene på radio, NRK P1, NRK P2 og NRK P3 skal være norsk.

Medietilsynet mener imidlertid at det ikke er noen prinsipielle forskjeller mellom de tre kjernekanaler og NRKs øvrige radiokanaler. De anbefaler derfor at kravet om 40 prosent norsk musikk utvides til å gjelde NRK P1+, NRK P13, NRK mP3, NRK Nyheter, NRK Sport, NRK Super og NRK Folkemusikk.

Gode nyheter for TONOs norske medlemmer

Medietilsynets oppfordring vil bli tatt godt imot hos TONOs 37 000 medlemmer, mener Kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen:

– Radio og TV er TONOs største inntektsområde. Vi avregner penger på bakgrunn av hva som blir fremført. Vi ser at vi sender brorparten av radio og TV-avregningene til komponister og sangtekstforfattere i andre land. Krav til norskandeler i flere NRK-kanaler vil bli tatt godt imot av TONOs norske medlemmer såfremt man er bevisste på at begrepet «norsk musikk» ikke bare omfatter artistenes statsborgerskap, men også komponistene og sangtekstforfatterne.

Økt variasjon og mangfold

Det vil være av interesse for mange av TONOs medlemmer at medietilsynet i rapporten har kommentert formateringen av de sjangerspesifikke musikkanalene NRK Klassisk og NRK Jazz.

NRK skal i disse kanalene ikke bare skal fremme norske utøvere og opphavere, men også legge vekt på kunstnerisk bredde og variasjon. For eksempel er i dag en høy andel av musikken i NRK Klassisk skrevet før 1900, og Medietilsynet peker på at det er naturlig at en kanal som formidler klassisk musikk, spiller og omtaler musikk fra flere epoker.

I disse kanalene bør NRK fortsette å legge vekt på norske komponister og utøvere, både i dekningen av konserter, festivaler og i kringkastingen av innspilt materiale.

Fremme samisk musikk

NRKs oppdrag om å fremme samisk språk og kultur presiseres også i rapporten.

Medietilsynet anbefaler at NRK vedtektsfester at de skal fremme samiske musikere, artister, komponister og tekstforfattere, herunder ny og tradisjonell 0samisk musikk og musikk på alle de tre samiske språkene.

Kravene om å fremme nye talenter og vektlegge norskspråklig eller norskkomponert musikk, bør være tilsvarende for samisk musikk, mener Medietilsynet.

Les også:

I februar 2021 klaget Norsk Komponistfond NRKs musikkprofil inn for Kringkastingsrådet.
https://komponist.no/aktuelt/nrks-kulturdekning-klage

Medietilsynet sa også i Allmennkringkastingsrapport for 2020 at det kravet om 40 prosent norsk musikk burde utvides til å gjelde alle NRKs kanaler der musikk er en vesentlig del av innholdet.
https://www.medietilsynet.no/nyheter/aktuelt/allmennkringkastingsrapporten-for-2020-nrk-hadde-ikke-nok-nynorsk-pa-nett-og-radio-men-oppfylte-de-andre-kravene/