TONO utbetaler 118 millioner kroner:

Mest til TONOs medlemmer i årets første utbetaling

Årets første TONO-utbetaling er på 118 millioner kroner. I dag får TONOs medlemmer 63,6 millioner, ti millioner mer enn det vi sender til musikkskapere i utlandet.

 / 15/03/2024 /

– Det er flere gledelige nyheter i årets første TONO-utbetaling. Vi er tilbake på samme nivå for marsutbetalinger som rekordåret 2020, da vi utbetalte 118,1 millioner til rettighetshavere i inn- og utland. I tillegg får TONOs medlemmer den største marsutbetalingen noensinne denne gangen, på 63,6 millioner kroner. Det er mer enn ti millioner kroner mer enn forrige marsrekord fra 2020, sier Karl Vestli, administrerende direktør i TONO.

Dessuten er det første gang på fem år at størsteparten av utbetalingen går til TONOs medlemmer. Rettighetshavere i utlandet får denne gangen 53,3 millioner kroner.

Musikkstrømming og utland størst for TONOs medlemmer

Det største inntektsområdet for TONOs medlemmer i denne utbetalingen er musikkstrømming, og utgjør 28,1 millioner kroner. Dette inkluderer bruk av ulike strømmetjenester i Norge, men også musikkstrømming i en rekke andre land ettersom TONO har avtaler med blant annet Spotify for strømming i disse landene.

Nest største utbetalingsområde til medlemmene er pengene vi mottar fra tilsvarende selskaper, det vi kaller søsterselskaper, i en rekke andre land. Pengene betales til TONO for bruk av medlemmenes musikk utenfor Norge.

Utenlandsinntektene stammer fra radio- og TV-fremføringer, konserter, strømming, kino og så videre. Det går 19,8 millioner kroner fra dette området til TONOs medlemmer.

Utbetalinger fordelt på områder

Her kan du se hvordan det totale avregningsbeløpet på 118 018 427 kroner fordeler seg på områder. Du kan også se hvor mye som går til TONOs medlemmer og til våre utenlandske søsterselskapers medlemmer på hvert område.

TONO setter også av et mindre beløp til foreløpig ufordelbare midler. Dette gjelder blant annet uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, foreløpig ikke registrerte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter. Pengene vist i denne kolonnen settes til side inntil disse sakene løser seg. Beløpet er denne gangen på 1 million kroner.

Her er områdene og periodene TONO avregner for i mars

Radio

TV kringkasting

Konserter / «Live events»

Musikkstrømming

Video on-demand

Andre områder

19 prosent kvinner

Totalt får 26 867 TONO-medlemmer utbetaling i dag. Av disse er det 5058 kvinner og 20 944 menn. Det utbetales også penger til 490 medlemmer vi ikke har informasjon om kjønn på. Fordelingen mellom kvinner og menn er henholdsvis 18,8 prosent og 77,9 prosent.

Tallene er basert på analyse av medlemmers fødselsnummer, der det niende sifferet angir kjønn.

I tabellen under kan du se andre nøkkeltall fra utbetalingen.

Utvikling for marsutbetaling

Det er gjerne litt ulike områder som er med i hver utbetaling, og med det som et lite forbehold kan du se en grafisk fremstilling av utbetalingene de siste fem år under.

De røde søylene viser utbetalingen kun til TONO-medlemmer, de blå søylene viser utbetalingen til utenlandske søsterselskap. Totalen ser du under hver søyle.

Vær obs på at de røde og blå søylene sammenlagt ikke gir samme sum som totalbeløpet for hver utbetaling. Dette skyldes beløpet som settes av til å dekke foreløpig ufordelbare midler, som omtalt over.

Utbetalingsdato er satt til 15. mars. Hvis du er et TONO-medlem som i dag får utbetaling har du i dag mottatt informasjon om dette per e-post. Ved å logge inn på Mitt TONO får du full oversikt over din avregning. Spørsmål kan rettes til medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller medlem@tono.no. Eventuelle reklamasjoner må være skriftlige og sendes TONO innen seks uker.

Teksten ble oppdatert 22. mars da informasjonen om avregning fra Apple Music og YouTube under overskriften «Musikkstrømming» ble endret.