Milepæler i TONOs historie

1928 Etablert 27. november av Norsk Komponistforenings styre samt to musikk-forleggere hos advokat Emil Stang i Øvre Slottsgate 12. Tønnes Birknes blir forretningsfører (adm.dir.) midlertidig. 1929 TONO ble medlem av Confédération Internationale des Sociétés et Compositeurs (CISAC) i Paris. De første gjensidighetsavtalene ble inngått med Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Polen, Tsjekkoslovakia, Holland, Sveits og USA. Mathieu […]

 / 18/05/2018 /