Minneord om Tor-Erik Askildsen

Nylig mottok vi det triste og uventede budskapet om at vår kjære kollega Tor-Erik Askildsen var død, bare 38 år gammel.

 / 24/10/2022 /

Tor-Erik ble ansatt i TONOs IT-avdeling som «full stack developer» høsten 2020. Som glødende interessert både i musikk og i sitt fag var TONO god match for ham.

I TONO hadde han som hovedoppgave å utvikle og forbedre systemene for kvalitetssikring og videreutvikling av «advanced matching» av verk, en av kjerneoppgavene i TONO. Dette gjorde han på fremragende vis, og hans arbeid har bidratt sterkt til at disse funksjonene nå går raskere og med stor stabilitet. 

Som utvikler var han kunnskapsrik og faglig sterk. Han var grundig og systematisk. Han var samarbeidsorientert, og viste i praksis at han mente at de beste løsningene skapes i fellesskap. Han delte ivrig av sin kompetanse med kolleger rundt seg, både på IT-avdelingen og utenfor, og de som kom til TONO etter ham fikk god hjelp av Tor-Erik med å finne seg til rette.  

Han hadde en mild og vennlig fremtoning, men han hadde også en herlig underfundig humor som vi vil savne. Det er ikke så rent få ganger han har skapt store latterutbrudd med sine kommentarer. Han var aktiv i det sosiale miljøet i TONO, hvor han alltid stilte entusiastisk opp. Siste sosiale samling var i forbindelse med by:Larm i september, og der fikk han også med seg mange av konsertene, som han hadde valgt ut etter grundig planlegging.

Tor-Erik så fremover, både på jobb og privat. Han hadde nylig flyttet inn i ny leilighet, og hadde mange planer for fremtiden. Vi merker så altfor godt at han er borte. 

Vi lyser fred over Tor-Erik Askildsens minne.