Er din musikk fremført på konsert i USA?

Har du eller andre fremført dine verk på konsert i USA i 2016? Nå kan du søke ASCAP om vederlag, og du må sende din søknad til TONO innen 3. mai.

 / 07/04/2017 /
Har du eller andre fremført dine verk på konsert i USA i 2016? Nå kan du søke ASCAP om vederlag, og du må sende din søknad til TONO innen 3. mai.

Hvis du kan dokumentere at du eller andre har fremført dine verk på konserter i USA i 2016 kan du nå søke TONOs amerikanske søsterorganisasjon ASCAP om vederlag.
For å kunne ha muligheten til å få betalt for dette fra Ascap må du laste ned dette skjemaet  til din maskin, fylle det ut, lagre og deretter returnere det til wenche.gjestvang@tono.no, som vil ta dette videre med Ascap. Bruk én rad i skjemaet for hvert fremførte verk. Har flere av dine verk blitt fremført på samme konsert lager du en rad for hvert verk, hvor du angir verks-id og tittel. Minst ett av de tre feltene for verksidentifikasjon må fylles ut for hvert rapporterte verk, og i følgende prioriterte ordning: ISWC, men hvis verket ikke har ISWC-nummer bruker du verksnummer hos TONO.  Du finner ISWC-nummeret til verket ved å først gå inn på verktittel, dernest detaljer. CAE-nummer er det samme som IPI-nummer, også dette finner du på dine nettsider. Kontakt Medlemsservice på medlem@tono.no eller 22 05 72 80 ved eventuelle spørsmål angående dette.

Ascap opererer med tre kategorier av søknader:

1. Live Pop Performances – Top 300 Tours and Venues

Dette omfatter de største turneene og konsertstedene, og omfatter helt konkret de følgende 14 scener:

 

2. Symphonic, Recital, and Educational Performances (”Kunstmusikk”)  
Dersom konsertfremføringene dine faller inn under dette punktet, vennligst ta kontakt med Wenche Gjestvang på wenche.gjestvang@tono.no.

 

3. Live Pop PerformancesOnStage 

Dette er live fremføringer av popmusikk som ikke har foregått på stedene listet opp under pkt 1 over eller som naturlig faller inn under pkt 2. For dette punktet må du forholde deg til det følgende:   Du kan søke for 2016, og må leveres til TONO senest 10. Mai 2016. Fullfør OnStage Claim-malen, og fyll ut alle nødvendige felter som er listet under. Mangler noe av denne informasjonen i din søknad, kan søknaden avvises og føre til at du ikke får noe betalt for den innrapporterte opptredenen eller eventuelt forsinket behandling. Alle krav fra dine samarbeidspartnere (f.eks. med-opphavere i dine verk) må inkluderes i en enkelt fil, Ascap aksepterer ikke individuelle filer for hver med-opphaver.

Her er en liste over de ”Required fields”, som du MÅ fylle ut: 

Last ned dette skjemaet  til din egen maskin, fyll det ut og mail deretter det ferdige utfylte eksemplaret til wenche.gjestvang@tono.no  innen utløpet av 3. mai.