Musikk i revy

I by og bygd inviterer både profesjonelle og amatører stadig til forestillinger med humor og musikk. Med høsten kommer for mange også forberedelsene til neste års revyer. Med en TONO-lisens kan du trygt gå premieredagen i møte.

 / 21/08/2019 /
– Med en TONO-lisens kan revyen være trygg på at pengene havner hos de som har komponert musikken og skrevet sangtekstene, sier Laila Ruud. Foto: Kristian Dugstad / TONO

Det er vanskelig å forestille seg en revy uten musikk. Bak hver eneste sang som fremføres på en revyscene står det opphavere, som med grunnlag i Åndsverkloven §2, skal gi sin tillatelse til all offentlig bruk av deres musikk.

– Heldigvis trenger ikke revyarrangører kontakte hver enkelt opphaver på egenhånd. En TONO-lisens er en tillatelse på vegne av all verdens opphavere, både i Norge og utlandet. Stort enklere blir det ikke, sier Laila Ruud i TONO.

Én tillatelse – All verdens musikk

Skolerevyer, studentrevyer, amatørrevyer og profesjonelle revyer – alle må ha en TONO-avtale.

– Avtalen må være på plass før premieredagen. Ta kontakt med oss i TONO, så vi kan gi grønt lys og sende deg en tillatelse, sier Ruud.

Etter endt spilleperiode er det viktig at TONO får en oversikt over musikken som er brukt i forestillingen. Etter siste forestilling skal derfor TONO-tillatelsen fylles ut og returneres, sammen med et rapportskjema med originaltittel på alle musikkverk, samt komponister og tekstforfattere.

– Slik kan revyen være trygg på at pengene havner hos de som har komponert musikken og skrevet sangtekstene. Husk også at disse skal krediteres i programmet.

Hva koster det?

Det er enkelt å regne ut prisen på TONO-lisensen for din revy. Vederlaget er på to prosent av brutto billettinntekter over kroner 12 950,- per forestilling. Er billettinntektene på en forestilling lavere enn dette, er prisen på minimumsvederlaget for 2019 kroner 259,- med en årlig indeksregulering.

– Selger dere 100 billetter til 200 kroner, blir vederlaget for den forestillingen to prosent av 20 000, som er 400 kroner. TONO ser hver enkelt forestilling for seg.

Ta kontakt med Laila Ruud på marked@tono.no, eller på telefon 22 05 72 95 for å sette opp en avtale eller få mer informasjon.

Visste du at?

Dersom dere skal utgi lydopptak på CD, eller lyd og bildeproduksjon på for eksempel DVD kreves en tillatelse fra NCB. Les mer på ncb.dk.

Casino 1923, Ernst Rolfs revy. Hentet fra Nasjonalbibliotekets arkiv. Foto: Narve Skarpmoen.