Musikk og litteratur

Hvorfor driver forfattere med musikk og komponister med litteratur? Hva kan musikken gjøre som litteraturen ikke kan, og omvendt? Fins det et musikalsk språk og en litterær musikk?MUSIKKFORUM, tirsdag 27. septemberLitteraturhuset (Kverneland) kl. 19:00

 / 22/09/2011 /

Musikkforum inviterer tre markante skikkelser i sin generasjon til å diskutere forholdet mellom det å skrive litteratur og det å lage musikk. Forfatter og musiker Jon Øystein Flink slår til lyd for en samtale mellom forfatter/svartmetallmusiker Cornelius Jakhellnog komponist/forfatter Eivind Buene.

 

Musikkforum

Musikkforum er Norsk Komponistforening og NOPAs felles faglige forum med målsetting om å skape større bevissthet og engasjement rundt komposisjon og beslektede temaer innenfor musikk. Musikkforum er gratis og åpent for alle.