Musikkens kroppslige dimensjoner

Hvordan setter musikk i gang bevegelser? Hvilke musikalske elementer er sentrale når vi nikker med hodet, når «foten går» eller når vi får lyst til å danse til musikk?MUSIKKFORUM, tirsdag 29. mars.Litteraturhuset (Kverneland-rommet) kl. 19:00. Gratis inngang og åpent for alle.

 / 14/03/2011 /

Hans T. Zeiner-Henriksen har forsket på et spesifikt rytmemønster som finnes i veldig mye dansemusikk for å finne svar på disse spørsmålene. Hans hovedfokus har vært 90-tallets klubbmusikk, men funnene har også gyldighet utenfor denne sjangerens grenser.

Et kroppslig perspektiv kan i mange tilfeller være sentralt for å skjønne hvorfor noefungerer godt eller dårlig. I komposisjons- og produksjonssammenheng er det derforviktig med en bred forståelse av hvilke prosesser som kan settes i gang gjennommusikalske valg. Foredraget vil inneholde musikkeksempler fra flere sjangere – fra DaftPunk til Mozart.

er førsteamanuensis ved Institutt formusikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har undervist vedinstituttet siden 1994 og tok sin doktorgrad «The ‘Poumtchak’pattern: Correspondences between Rhythm, Sound, andMovement in Electronic Dance Music» som stipendiat tilknyttetforskningsprosjektet Rhythm in the Age of Digital Reproduction.

Musikkforum

Musikkforum er Norsk Komponistforening og NOPAs felles faglige forum med målsetting om å skape større bevissthet og engasjement rundt komposisjon og beslektede temaer innenfor musikk. Musikkforum er gratis og åpent for alle.