Musikkfest Oslo

Musikkfest Oslo 2011 arrangeres lørdag 4. juni. TONO sponser i år artistbespisningen i Nedre Slottsgate utenfor Steen & Strøm (midt i gågata).

 / 01/06/2011 /

Alle som spiller på Musikkfesten på lørdag får tilbud om et måltid mellom kl 14 og 18 (eller så lenge de har mat). Kontakten ved den enkelte scene er ansvarlig for å dele ut akkrediteringsbånd som du må vise for å få mat.

het tidligere Musikkens Dag og har sitt opphav i det franske arrangementet Fête de la Musique. Verdens største internasjonale musikkfestival ble unnfanget under Jack Lange i 1982, daværende kulturminister i Frankrike. Arrangementet kom til Norge etter initiativ fra Oslo kommune i 1992, det er med andre ord duket for den 20. dagen i 2011.

Fête de la Musique, National Music Day, eller Musikkfest finnes nå i mer enn 100 land på verdensbasis. Fellesnevnere er at musikken stort sett er utendørs, artistene opptrer vederlagsfritt og alt er gratis for publikum. For å formelt være en del av av Fete de la Musique forutsettes det at arrangementet er den 21. juni. Dette har vist seg vanskelig i Norge, bl.a på grunn av vår ferieavvikling, samt at det har vært nødvendig å legge arrangementet til en helg. De siste årene har vi valgt å legge oss fast på den første lørdagen i juni. Selv om er inspirert av Fete de la Musique er vi med andre ord allikevel formelt ikke en del av denne bevegelsen.

Musikkfest/Musikkens Dag har blitt arrangert flere steder i landet med varierende suksess. De siste årene har bl.a. Trondheim og Stavanger kommet sterkt på banen.

I Oslo har Musikkfesten en solid posisjon. Størrelsen på arrangementet har vokst kraftig de siste årene, fra 10 scener på slutten av nittitallet, til ca 30 i år.