Musikkfondene med nytt elektronisk søknadssystem

Første fond ut er KVF (Komponistenes Vederlagsfond), til fristen 1. februar.

Søknadsfrister og skjema

På KVFs vevside om vil du finne mer informasjon om systemet, og nødvendige lenker for å få kommet i gang.

Elektronisk søknad

Gå rett til

Om Musikkfondene

Musikkfondene er felles administrasjon for Det Norske Komponistfond, Komponistenes Vederlagsfond, Norsk Musikkfond og Tekstforfatterfondet. Fondene har som sin primære oppgave å tildele midler til komponister og tekstforfattere. Musikkfondene yter blant annet administrativ støtte i tilknytning til søknadsprosessene, slik at søknadsbehandlingen gjennomføres så effektivt som mulig.