Musikkfondene med nytt elektronisk søknadssystem

Musikkfondene har lansert nytt elektronisk søknadssystem, «Blå sider», som benyttes fra 2011.

 / 06/01/2011 /

Første fond ut er KVF (Komponistenes Vederlagsfond), til fristen 1. februar.

Søknadsfrister og skjema

På KVFs vevside om vil du finne mer informasjon om systemet, og nødvendige lenker for å få kommet i gang.

Elektronisk søknad

Gå rett til

Om Musikkfondene

Musikkfondene er felles administrasjon for Det Norske Komponistfond, Komponistenes Vederlagsfond, Norsk Musikkfond og Tekstforfatterfondet. Fondene har som sin primære oppgave å tildele midler til komponister og tekstforfattere. Musikkfondene yter blant annet administrativ støtte i tilknytning til søknadsprosessene, slik at søknadsbehandlingen gjennomføres så effektivt som mulig.