Musikkforlag kan få Kopinor-penger

Musikkforlag kan nå søke Musikkforleggerne om å motta Kopinor-vederlag. Fristen er 9. juni.

 / 02/06/2017 /
Musikkforlag kan nå søke Musikkforleggerne om å motta Kopinor-vederlag. Fristen er 9. juni.

Musikkforleggerne, som er en av tre gruppeforeninger i TONO, mottar fra Kopinor vederlag for kopiering av trykte norske musikkverk. Som medlemsorganisasjon i Kopinor har Musikkforleggerne ansvar for forvaltning og fordeling av slike vederlag. Nå er det vedtatt nye retningslinjer og kriterier for denne ordningen.

Musikkforleggerne, som håndterer søknadene, er avhengige av fullmakter og rapporter for å kunne fordele vederlag. Dersom dette ikke sendes inn vil det ikke kunne fordeles vederlagene. Vederlag fra kopiering er hovedsakelig kollektive vederlag. Det finnes kun statistisk materiale som gir opprinnelsesland for utgivelse og opphaver, men ikke hvilket verk som er kopiert.
Det er kun norskregistrerte musikkforlag som er hjemmehørende i Norge som kan motta Kopinor-vederlag.

Mottakere av vederlag deles opp i to grupper, utgiverforlag og rettighetsforlag.
Utgiverforlag er de som utgir noter, og vederlag avregnes på grunnlag av innrapportert informasjon om noteutgivelser:

A)  Eldre utgivelser
B)  Nye utgivelser siste kalenderår

Skjemaer finnes på: http://www.musikkforleggerne.no/kopinorvederlag/

For rettighetsforlag avregnes vederlag på grunnlag av innrapportert informasjon om verk utgitt på noter, samt på grunnlag av norsk hovedavregning i TONO, og her må det leveres følgende skjemaer:

A)  Tredjemannslisensieringsskjema
B)  Fullmakt TONO

Skjemaer finnes på: http://www.musikkforleggerne.no/kopinorvederlag/

Korps- og kirkeområdet
For Kopinor-vederlag innbetalt av korps gjøres det en fordeling basert på selvangivelse for verk, og totalt antall utgivelser. Fra kirkeområdet gjøres det en fordeling basert på en prosentuell andel av verksmasse. Dette kan rapporteres inn pr. mail til: cathrine@musikkforleggerne.no.

Medlemskap i Musikkforleggerne er ingen betingelse for å kunne søke.

For spørsmål, kontakt Musikkforleggerne på Tlf: 95 13 48 00. E-post: cathrine@musikkforleggerne.no.