Musikkforleggernes reise- og prosjektstipend

Alle musikkforlag kan nå søke om stipend til reiser og prosjekter fra Musikkforleggerne. Søknadsfrist er 1. juni.

 / 09/05/2016 /
Alle musikkforlag kan nå søke om stipend til reiser og prosjekter fra Musikkforleggerne. Søknadsfrist er 1. juni.

Musikkforleggerne er en av tre gruppeforeninger i TONO. Stipendmidlene, som kommer fra TONOs kulturelle midler, er ment å stimulere det norske musikkforlagsmiljøet som arbeider for norske opphavsmenn slik at disse kan befeste og styrke sin posisjon i kultur-Norge.

Hvem kan søke?


Alle forlag kan søke, også de som ikke er medlem av Musikkforleggerne. Forlagene må kunne oppfylle følgende kriterier:

  1. Musikkforlaget har forvaltningskontrakt med TONO.
  2. Musikkforlaget driver næringsmessig musikkforlagsvirksomhet.
  3. En enkelt opphavsmann kan ikke være rettighetshaver til mer enn 50 % av forlagets verker som er registrert i TONO. Unntak kan gis etter søknad.
  4. Musikkforlaget må ha mottatt minimum en avregning fra TONO.

Hva kan det søkes støtte til?

Det kan søkes om stipender til to formål: Reiser, med den begrensning at det maksimalt er anledning til å søke om kr 15 000 per år per selskap, og til prosjekter.

 

Såkornsstipend

Alle nyetablerte forlag kan søke, også de som ikke er medlem av Musikkforleggerne. Forlagene må kunne oppfylle følgende kriterier: 

a. Musikkforlaget har forvaltningskontrakt med TONO.
b. Musikkforlaget driver næringsmessig musikkforlagsvirksomhet.


Hva kan det søkes støtte til?

Her er også to gyldige formål: Reise (maks 15 000 kroner per år per selskap) og til prosjekter.

 Det bevilges ikke generell driftsstøtte. Det er også mulig å søke på Ad Hoc midler gjennom hele året. Maks utbetaling pr. tildeling kr 30 000.  Det blir ikke tildelt støtte til prosjekter som er gjennomført eller påbegynt før stipendutdelingen. Der det er praktisk mulig bør det fremgå at prosjektet eller reisen er støttet av Musikkforleggerne.

Hvordan søke


Kun søknader på stipendets skjema på Musikkforleggernes nettsider vil bli behandlet. Budsjett må vedlegges.

Har du spørsmål vedrørende søknadsskjemaet, stipendene eller søknadsprosessen, så ta gjerne kontakt med Marita hos Musikkforleggerne på e-post: marita@musikkforleggerne.no

Søknader som blir bevilget vil få hele beløpet utbetalt etter at dokumentasjon på gjennomført prosjekt er vedlagt.  Unntak fra dette kan innvilges dersom det er nødvendig for prosjektets eller reisens gjennomførelse.
Husk fristen – 1. juni 2016!