Papirfly-Note-3_foto_KD
 © Kristian Dugstad / TONO

Musikkforleggernes støtteordninger

Musikkforleggerne åpner for stipendsøknader, og lanserer ny støtteordning. «Kreative tiltak» skiller seg fra stipendordningen ved at andre enn musikkforlag kan søke midlene.

Musikkforleggerne, en av TONOs tre gruppeforeninger, har åpnet for søknader på to av sine stipender. Samtidig lanserer de den nye støtteordningen Kreative tiltak.

Kreative tiltak

Midlene i «Kreative tiltak» skal gå til kreative prosjekter som kommer norske musikkforlag og/eller norske opphavere til gode, og som stimulerer til aktivitet og produksjon av ny musikk. I motsetning Musikkforleggernes stipendordning, er det mulig søke på midler fra Kreative tiltak for andre enn musikkforlag.

Musikkforleggernes styre behandler søknadene ved hvert styremøte, og fristen for å søke er en uke før hvert styremøte.

Kriterier for søknad:

  • Prosjektbeskrivelse som viser at mer enn én opphaver vil ha nytte av midlene
  • Levere budsjett
  • Musikkforleggerne synliggjøres gjennom bruk av logo og navn
  • Levere rapport og regnskap etter ferdigstilt prosjekt

Her kan du lese mer om ordningen Kreative tiltak.

Musikkforleggernes stipendordning

Musikkforleggernes stipendmidler skal stimulere det norske musikkforlagsmiljøet som arbeider for norske opphavere. Stipendmidlene skal brukes til beste for norske musikkforlag slik at de befester og styrker sin posisjon i kultur-Norge.

Stipendmidlene er delt i fire grupper: Mindre prosjekt, Ad hoc-midler, Prosjektstipend og Såkornstipend.

Det er Prosjektstipend og Såkornstipend det nå er mulig å søke på. Fristen er 1. desember kl. 12:00.

Her kan du lese mer om Musikkforleggernes stipendordning, samt lese mer og søke på Prosjektstipend og Såkornstipend.