Musikkforum 31. august: Elaborating Nothing. I stillheten kan alt skje

Magnus Andersson har viet størsteparten av sin akademiske karriere til å undersøke stillheten. Professor Ivar Frounberg har komponert med den. Sammen diskuterer de et av de mest sentrale stykkene i vestlig musikkhistorie, nemlig John Cages 4’33’’, som består av en fire minutter og trettitre sekunder lang stillhet.Litteraturhuset (Kverneland), 31. august kl. 19:00. Gratis inngang og åpent for alle.

 / 23/08/2010 /

Samtalen vil dreie seg om Anderssons doktorgradsavhandling Elaborating Nothing, ogdet vil stilles spørsmål om hvorvidt stillheten overhodet finnes.

Hvordan spiller man ”ingenting”? (Andersson mener at det finnes riktige og gale måter)Hvordan lytter man til den?

Kan stillheten ha en egen historie og estetikk?

Veien går innom Zen, mellomamerikansk politikk på 20-tallet, anarkisme, dada, soppkunnskapog mye annet.

har doktorgrad i John Cages musik og hovedfag somutøvende pianist. Han er musikkritiker i Klassisk Musikkmagasin og Morgenbladet. 1/1, 2011tiltrer han Norges Musikkhøgskoles første tjeneste som postdoktor. Dette året lever han somtango- og pilateslærer.

er komponist og professor i komposisjon på NorgesMusikkhøgskole. Han har bl.a. studert hos komponisten Morton Feldman og har skrevet mangeartikler om samtidsmusikken primært i Dansk Musiktidskrift. Hans værker omfatter alle genrerog han har vært nominert til Nordisk Råds Musikpris i 2006 samt bl.a. mottatt den store CarlNielsen pris i Danmark.

er Norsk Komponistforening og NOPAs felles faglige forum medmålsetting om å skape større bevissthet og engasjement rundt komposisjon ogbeslektede temaer innenfor musikk. Musikkforum er gratis og åpent for alle.