MUSIKKFORUM, mandag 25. oktober: SYNESTESI: Illusorisk sansning og musikk

MUSIKKFORUM, mandag 25. oktober: SYNESTESI: Illusorisk sansning og musikk. Foredrag ved professor Bruno Laeng.Litteraturhuset (Nedjma), kl. 19:00. Gratis inngang og åpent for alle.

 / 20/10/2010 /

Det er faktisk mulig å høre farger, se lyder og smake berøringer. For eksempel kan tonen C oppfattes som ‘gul’, eller bokstaven A oppfattes som ‘rød’. Synestesi er ikke bare interessant fra et filosofisk og nevrovitenskapelig perspektiv, men også fra et musikalsk:

Kom å få oppsiktsvekkende innsikt i et av de mest gåtefulle fenomenene i denmenneskelig bevissthet. Foredraget inneholder musikk-, bilde- og filmeksempler.

Velkommen!

Bruno Laeng

Bruno Laeng er professor i kognitiv-nevropsykologi ved Universitetet i Oslo. Han har Bachelor i eksperimentell psykologi fra Universitá La Sapienza (Roma, Italia) og doktorgrad i biologisk psykologi fra The University of Michigan (Ann Arbor, Michigan, USA).

Han har tidligere jobbet ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, University of Guelph (Canada) og Harvard University (USA). Bruno Laeng forsker på visuell oppmerksomhet og visuell persepsjon (former, romlige relasjoner, farger), mentale forestillinger, synestesi, visuell hukommelse, emosjoner i ansikt og musikk.

Musikkforum

Musikkforum er Norsk Komponistforening og NOPAs felles faglige forum medmålsetting om å skape større bevissthet og engasjement rundt tekst og komposisjon.Musikkforum er gratis og åpent for alle.