Musikkforum – programslipp høst 2011

Musikkforum har sluppet sitt program for høsten!Alle fora avholdes på Litteraturhuset kl. 1900 hvis ikke annet er oppgitt.

 / 16/08/2011 /

Diskurs og poetikk (30. aug.)

Tre komponister snakker om sitt kunstsyn. Med Nils Henrik Asheim, Cecilie Ore ogMarcus Paus.

Tre fremgangsrike, men meget forskjellige komponister, snakker om hvordan deres synpå kunst preger arbeidsprosessen og det ferdige resultatet.

Litteratur og musikk (27. sept.)

Hvorfor driver forfattere med musikk og komponister med litteratur? MedCornelius Jakhelln, Eivind Buene og Jon Øystein Flink.

Velkommen til en samtale om forholdet mellom litteratur og musikk der denmusikkutdannete forfatteren Jon Øystein Flink modererer en samtale mellomforfatter/metall-artist Cornelius Jakhelln og samtidskomponist/forfatter Eivind Buene.

Endringer i åndsverkloven (25. okt.)

Med Marte Thorsby fra IFPI og Cato Strøm fra TONO.

Med bakgrunn i den digitale utviklingen og omfanget av opphavsrettslige krenkelser påinternett, har regjeringen fremsatt et lovforslag med tiltak for å styrkehåndhevingsmulighetene og klargjøring av gjeldende rett på området.

Lovforslaget ble fremlagt før sommeren, med høringsfrist 30. september 2011.Hva innebærer de foreslåtte endringene for rettighetshaverne? Hva slags motstand vilforslagene møte blant forbrukere og telecom-bransjen? Thorsby og Strøm orienterer omendringene og svarer på spørsmål.

Musikkarriere, erfaring og strategi (TBA) (nov.)

En av landets største og mest erfarne artister vil bli intervjuet om kloke og mindrekloke valg, om foretningsmodell og strategisk tenkning.

Lukket forum, kun åpent for NKF og NOPA sine meldemmer.

Om Musikkforum

Musikkforum er Norsk Komponistforening og NOPAs felles faglige forum medmålsetting om å skape større bevissthet og engasjement rundt komposisjon ogbeslektede temaer innenfor musikk. Musikkforum er gratis og åpent for alle.