Nå er det enklere å bli TONO-medlem

Ingen printing, signering, skanning eller retur – TONO har etablert en ny prosess for inngåelse av medlemskap.

 / 23/01/2023 /

Fram til vinteren 2022 har prosessen knyttet til å søke medlemskap i TONO bestått av å fylle ut et skjema på tono.no, etterfulgt av utsendelse av forvaltningskontrakt til søkeren. Medlemskapet ble først registrert i TONO når vi mottok kontrakten tilbake i utfylt stand.

Forvaltningskontrakten er nå erstattet av et nytt dokument som viser hvilke vilkår man aksepterer ved å bli medlem. Vilkårene er lagt ut på søknadsskjemaet som et pdf-dokument, og så må søkeren huke av for at vilkårene er lest og akseptert. Med innsendelsen registreres man som nytt TONO-medlem dersom vi kan godkjenne søknaden.

Endringen betyr at vi ikke lenger sender ut, og trenger å vente på, underskrevet avtale. Prosessen er dermed blitt enklere og dessuten mer effektiv ved at vi ikke lenger er nødt til å vente på at medlemmer skal sende oss underskrevet forvaltningskontrakt.

Ønsker du å bli medlem? Da fyller du ut skjemaet på denne siden.