Nå kan du igjen rapportere verk og konserter på ”Mitt TONO” 

I noen uker har ”Mitt TONO” hatt begrenset funksjonalitet på grunn av implementeringen av nytt verksdatabasesystem, men nå kan du igjen anmelde verk og rapportere konserter på tjenesten.

 / 15/10/2015 /

I noen uker har ”Mitt TONO” hatt begrenset funksjonalitet på grunn av implementeringen av nytt verksdatabasesystem, men nå kan du igjen anmelde verk og rapportere konserter på tjenesten.

Vi er nå ferdige med implementeringen av det nye verksdatabasesystemet ICE, og dermed kan du igjen registrere nye verk og rapportere konserter på innloggingstjenesten «Mitt TONO». Husk at vi som følge av implementeringsprosessen har utsatt fristen for konsertrapporteringer for 1.halvår 2015 til 1. november. Normalt er fristen 1. oktober.

I en periode vil fortsatt enkelte funksjoner kunne virke ustabile som følge av systemendringer, men vi jobber kontinuerlig med å rette opp disse tingene.

Vi har de siste ukene opplevd stor tålmodighet og forståelse fra medlemmene for at det har vært noen litt spesielle uker, med redusert funksjonalitet på Mitt TONO. Det har gjort godt i en veldig hektisk periode. Tusen takk for det!