Husk søknadsfrist for TONO-stipend 2021

Husk søknadsfrist for TONOs stipendordninger tirsdag 13. april klokken 16:00. Her kan du lese om kriteriene og hvordan du søker.

 / 12/04/2021 /

TONOs to stipendordninger, TONO-stipendet og Unge Talenter, skal bidra til å stimulere til skaping av nye musikkverk og ny musikklyrikk. Det er i år satt av 16,3 millioner kroner til stipender. Du kan søke på stipendet på medlemstjenesten Mitt TONO.

For å kunne søke TONO-stipend må du per 13. april 2021 ha hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst tre år. Søkerne skal normalt ha hatt en gjennomsnittlig avregning for fremføring de tre foregående år på minimum kr 5 000 per år.

For «Unge Talenter»-stipendet gjelder ikke kravet om tre års medlemskap. Du kan altså søke selv om du nettopp har blitt TONO-medlem. Du må dog være i alderen 17 til 23 år – født mellom 01.01.1998 og 31.12.2004.

Du kan kun søke på ett av stipendene, men du finner link til begge via innloggingstjenesten Mitt TONO.  Les mer om kriteriene for å kunne søke, og hva du bør legge vekt på i din søknad, ved å klikke her.

Endelig søknadsfrist er tirsdag 13. april klokken 16:00, men vi oppfordrer deg til å søke så tidlig som mulig.  Vær oppmerksom på at søknader som kommer inn etter fristen ikke vil bli vurdert.

Har du glemt brukernavn og/eller passord til tjenesten, vennligst kontakt Medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller e-post medlem@tono.no.