Nå kan du søke om TONO-stipend 2022

Søknadsskjemaet for TONOs stipender 2022 er nå åpnet, og søknadsfristen er onsdag 20. april klokken 15:00. Her kan du lese om kriteriene og hvordan du søker.

 / 08/03/2022 /

TONOs to stipendordninger, TONO-stipendet og Unge Talenter skal bidra til å stimulere til skaping av nye musikkverk og ny musikklyrikk. Du kan søke på stipendet på medlemstjenesten Mitt TONO.

Underdirektør i TONO, Svein Korshamn, bistår stipendkomiteen i sitt arbeid. Foto: Caroline Roka

– TONOs vedtekter fastslår at det er en av TONOs oppgaver å arbeide for nyskaping av musikk. Vårt arbeid med å lisensiere og tilgjengeliggjøre beskyttet musikk, innkreving av betaling for bruken og avregning til rettighetshavere bidrar jo konkret til det, men også stipendordningene utgjør en viktig del av dette oppdraget. Vi vet at det hvert år skapes og fremføres mye musikk som er muliggjort som en direkte følge av TONO-stipendet, sier underdirektør i TONO, Svein Korshamn, som bistår stipendkomiteen i sitt arbeid.

Kriterier og frist

For å kunne søke TONO-stipendet må du per 20. april 2022 ha hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst tre år. Søkerne skal normalt ha hatt en gjennomsnittlig avregning for fremføring de tre foregående år på minimum kr 5 000 per år.

For «Unge Talenter»-stipendet gjelder ikke kravet om tre års medlemskap. Du kan altså søke selv om du nettopp har blitt TONO-medlem. Du må dog være i alderen 17 til 23 år – født mellom 01.01.1999 og 31.12.2005.

Et medlem kan kun søke på ett av de to stipendene. Les mer om kriteriene for å kunne søke, og hva du bør legge vekt på i din søknad, ved å klikke her.

Endelig søknadsfristen er tirsdag 20. april klokken 15:00, men vi oppfordrer deg til å søke så tidlig i perioden som mulig. Dette gjør arbeidsoppgaven med å håndtere søknadene mer overkommelig for TONOs ansatte.

Vær oppmerksom på at søknader som kommer inn etter fristen ikke vil bli vurdert. Du kan kun søke på ett av stipendene, men du finner link til begge via innloggingstjenesten mitt Mitt TONO. Har du glemt brukernavn og/eller passord til tjenesten, vennligst kontakt Medlemservice på telefon 22 05 72 80 eller e-post medlem@tono.no.