Nå kan du søke om TONO-stipend 2023

Søknadsperioden for TONO-stipendet og Unge Talenter-stipendet i år er fra onsdag 8. mars kl. 10.00 til onsdag 19. april kl. 15.00. Her kan du lese om søknadskriteriene – og hvordan du søker.

 / 08/03/2023 /

TONOs to stipendordninger, TONO-stipendet og Unge Talenter skal bidra til å stimulere til skaping av nye musikkverk og ny musikklyrikk. Du kan søke på stipendet på medlemstjenesten Mitt TONO. Klikk på Stipend i menyen for å tas til søknadsskjema.

Søk i medlemsportalen Mitt TONO her.

Underdirektør i TONO, Svein Korshamn, bistår stipendkomiteen i sitt arbeid.

– TONO har som en av sine oppgaver å arbeide for nyskaping av musikk. Det gjør vi gjennom vårt ordinære arbeid med lisiensiering av musikk og avregning til rettighetshaverne, men også stipendordningene våre er en viktig del av dette. Vi vet at det hvert år skapes og fremføres mye musikk som en direkte følge av stipendene våre, sier underdirektør i TONO, Svein Korshamn, som bistår stipendkomiteen i deres arbeid.  

Kriterier for å søke

For å kunne søke TONO-stipendet må du per 19. april 2023 ha hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst tre år. Søkerne skal normalt ha hatt en gjennomsnittlig avregning for fremføring de tre foregående år på minimum kr 5 000 per år. Det er viktig at du setter deg grundig inn i kriteriene for å søke. De finner du her. Her vil du blant annet se at det er helt avgjørende at du kun kan søke om stipend som vil bidra til at ny musikk vil bli skapt. 

For «Unge Talenter»-stipendet gjelder ikke kravet om tre års medlemskap. Du kan altså søke selv om du nettopp har blitt TONO-medlem. Du må likevel være i alderen 17 til 23 år – født mellom 01.01.2000 og 31.12.2006. 

Et medlem kan kun søke på ett av de to stipendene. Les mer om kriteriene for å kunne søke, og hva du bør legge vekt på i din søknad, ved å klikke her.

Endelig søknadsfristen er onsdag 19. april klokken 15:00, men vi oppfordrer deg til å søke så tidlig i perioden som mulig.

Dette gjør arbeidsoppgaven med å håndtere søknadene mer overkommelig for TONOs ansatte. 

Vær oppmerksom på at søknader som kommer inn etter fristen ikke vil bli vurdert. Du kan kun søke på ett av stipendene, men du finner link til begge via innloggingstjenesten mitt Mitt TONO. Har du glemt brukernavn og/eller passord til tjenesten, vennligst kontakt Medlemservice på telefon 22 05 72 80 eller e-post medlem@tono.no.