Nå kan du søke om TONO-stipend

Fra og med 13. mars og frem til 19. april kl. 16 kan du søke TONO om stipend. Her kan du lese mer om kriterier for å søke, og hvordan du søker. Søknadsperioden i år er fra 13. mars til 19. april kl. 16.

 / 13/03/2017 /
Fra og med 13. mars og frem til 19. april kl. 16 kan du søke TONO om stipend. Her kan du lese mer om kriterier for å søke, og hvordan du søker. Søknadsperioden i år er fra 13. mars til 19. april kl. 16.

Foto: Shutterstock

De to stipendordningene, TONO-stipendet og Unge Talenter, er ment å være virkemidler som skal stimulere til skaping av nye musikkverk og ny musikklyrikk.  Det er i år satt av 11,9 millioner kroner totalt til stipendene. TONOs gruppeforeninger NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere) og NKF (Norsk Komponistforening) har bevilget midler til stipendordningen Unge Talenter, som deles ut som en del av ordningen.

– TONOs vedtekter sier at en av TONOs oppgaver er å arbeide for nyskaping av musikkverk.  Stipendet har gjennom årene hatt stor betydning for norsk musikkliv ved at det gir nødvendig støtte til å realisere helt konkrete prosjekter som resulterer i nyskrevne musikkverk, sier underdirektør i TONO Svein Korshamn, som koordinerer stipendarbeidet i TONO.

Her søker du

For å kunne søke TONO-stipendet må du per 19. april 2017  ha hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst 3 år. Søkerne skal normalt ha hatt en gjennomsnittlig avregning for fremføring de tre foregående år på minimum kr 5 000 per år. Les mer om kriteriene for å kunne søke, og hva du bør legge vekt på i din søknad, ved å klikke her.

Vær oppmerksom på at søknader som kommer inn etter fristen ikke vil bli vurdert. Du kan kun søke på ett av stipendene, men du finner link til begge via innloggingstjenesten MITT TONO. Har du glemt brukernavn og/eller passord til tjenesten, vennligst kontakt medlemsservice på 22 05 72 80 eller MEDLEM@TONO.NO.

Unge Talenter

Unge Talenter-stipendet er spesielt rettet mot unge TONO-medlemmer. Her er det andre kriterier enn til hovedstipendet. De eneste formelle kriteriene er at du er TONO-medlem, og at du er født mellom 1. januar 1994 og 31. desember 2000. Det er også andre regler for hva man kan søke til. Les mer om kriterier for begge stipender på denne siden. Du finner også nyttig informasjon inne på Mitt TONO.

 

OBS. Artikkelen ble rettet 15. mars, da det under avsnittet «Her søker du» stod at man måtte ha hatt forvaltningskontrakt med TONO i tre år per 19. April 2016 for å kunne søke. Det riktige årstallet er 2017.