Når du låner andres musikk

Noe av det fantastiske med en sang er at den kan fremføres igjen og igjen i det uendelige. Musikk er ment til å brukes, deles og lånes, men husk på at de som eier låta du bruker har rettigheter. Her er reglene for coverlåter.

 / 20/05/2022 /

Det finnes ikke grenser for hvor mange ganger en sang kan spilles inn eller fremføres live. En ny innspilling kan i beste fall tilføre en sang en ny dimensjon. Og publikum elsker å se favorittlåtene sine fremført på en scene –  selv når de som står på scenen ikke er de som har skrevet sangen.

Å låne musikk som er skrevet av noen andre kaller vi som regel en cover.

Det flotte med musikken er at du kan låne et hvilket som helst verk fra en hvilken som helst låtskriver, komponist, sangtekstforfatter eller musikkskaper – kall det hva du vil.

Men, som ellers i livet, når du låner andres eiendeler, må du behandle dem med respekt. Bruken av andres musikk er regulert gjennom Åndsverkloven, og det følger en del regler med dette.

Under har vi laget en liste over hva du kan, og ikke kan gjøre, når du bruker andres musikk.

Regler for coverlåter på 1-2-3

Her følger svar på en del vanlige spørsmål rundt cover-låter og bruk av andres musikk.

Dersom du har spørsmål som ikke blir besvart her, ta kontakt med medlem@tono.no. Listen under oppdateres fortløpende.

Kan jeg spille noen andres musikk live på konsert?

Ja, du kan fremføre musikk skrevet av andre på konsert uten særskilt tillatelse.

Det er fordi de fleste musikkskapere er medlemmer av TONO, eller et utenlandsk kollektivt forvaltningsselskap. Da gir TONO tillatelse på deres vegne.

Fremføringen må være tro mot originalverket. Du må også huske å rapportere til TONO, slik at den eller de som eier sangen får pengene sine.

Kan jeg spille inn en låt skrevet av noen andre?

Ja, du kan gjøre innspillinger av musikk skrevet av andre uten å be om særskilt tillatelse, så lenge det finnes minst én annen utgitt innspilling av verket fra før.

Innspillingen må være tro mot originalverket. Du kan ikke registrere din innspilling som et nytt verk i TONO. Låtskriverpengene som utbetales fra TONO når din innspilling brukes skal gå uavkortet til de som har skrevet sangen.

Kan jeg tjene penger på å «covre» noen andres musikk?

Du kan ikke få TONO-utbetalinger for å låne noen andres musikk. TONO betaler alltid låtskriverne som eier musikken, når den blir brukt. Dersom du fremfører eller spiller inn og utgir musikk som eies av noen andre, er det viktig at du rapporterer til TONO, og oppgir de originale musikkskaperne, slik at de får pengene sine.

Dersom du utgir en innspilling av en låt som eies av andre, og denne strømmes på en strømmetjeneste eller spilles på radio, kan du få utbetalinger i forbindelse med dine masterrettigheter. Strømmetjenestene utbetaler som regel disse automatisk. For å få utbetalinger som mastereier i forbindelse med radiospilling må du være medlem av Gramo.

Kan jeg endre på tekst eller melodi på en sang skrevet av noen andre?

Nei, ikke uten særskilt tillatelse. Dersom du ønsker å gjøre endringer i verket, som for eksempel endre teksten, oversette, endre melodi eller hva som helst annet, må du ha tillatelse fra de som har skrevet musikken, og deres eventuelle musikkforlag.

Selv om du får tillatelse til å gjøre endringer, kan du ikke registrere din versjon i TONO, med mindre dette er avtalt med de som har skrevet musikken.

Kan jeg oversette en sang skrevet av noen andre?

Nei, ikke uten særskilt tillatelse. Dersom du ønsker å oversette teksten på et verk til et annet språk, må du ha tillatelse fra de som har skrevet musikken, og deres eventuelle musikkforlag.

Selv om du får tillatelse, kan du ikke registrere oversettelsen i TONO, med mindre dette er avtalt med de som har skrevet musikken.

Kan jeg bruke deler av noen andres sang i min nye sang?

Nei, ikke uten særskilt tillatelse. Dersom du ønsker å bruke en del av et eksisterende verk, som for eksempel et vers eller et refreng, eller en del av en innspilling av et verk, som en gitarsolo eller en hook, må du ha tillatelse fra de som har skrevet musikken, og deres eventuelle musikkforlag.

Det finnes ingen unntak fra denne regelen. Uavhengig av om det du ønsker å bruke er en del av sangens tekst og melodi, eller en bit av innspillingen: Så lenge elementet du ønsker å låne er gjenkjennelig, må du ha tillatelse.

Når du skal registrere ditt nye verk som bruker deler av noen andres verk i TONO, må du også ha tillatelse til dette. Får du den, må du avtale med de som har skrevet musikken du låner om hvor stor prosentvis eierandel i ditt verk de skal ha.

Kan jeg lage et arrangement av musikk skrevet av noen andre?

Nei, ikke uten tillatelse. Dersom du ønsker å lage et arrangement av musikk som eies av andre, må du ha tillatelse fra de som har skrevet musikken, og deres eventuelle musikkforlag.

Selv om du får tillatelse, kan du ikke registrere arrangementet i TONO, med mindre dette er avtalt med de som har skrevet musikken.

Husk at du må rapportere til TONO, og oppgi de opprinnelige musikkskaperne, når arrangementet ditt fremføres, med mindre noe annet er avtalt.

Hva betyr det at musikk har falt i det fri? Hva kan jeg gjøre med slik musikk?

Åndsverkloven og internasjonale konvensjoner, avtaler og forskrifter verner musikk som er komponert og skrevet av mennesker som lever eller døde for mindre enn 70 år siden.

Musikk som er skrevet av komponister og sangtekstforfattere som døde for mer enn 70 år siden faller i det fri. Uttrykk som Public Domain, Domain Publique (DP), tradisjonell og offentlig eiendom brukes også, og betyr det samme.

Slik musikk står du i utgangspunktet fritt til å bruke som du vil. Du kan bearbeide, endre, arrangere og låne fritt fra slike frie verk.

Du kan også registrere arrangementer av frie verk, eller nye verk som inneholder deler av frie verk, i TONO.

Noen tilleggsopplysninger

I noen musikalske tradisjoner brukes ikke ordet cover om å fremføre andres musikk.

I for eksempel orkestermusikk, klassisk musikk og korpsmusikk er verkene skrevet for å bli fremført av et ensemble bestående av andre enn komponisten selv. Derfor sier vi gjerne ikke at Bergen Filharmoniske Orkester covret Edvard Grieg. Selv om de samme reglene gjelder.

I folkemusikken lever musikken ofte uavhengig av komponisten, og uttrykket cover brukes sjelden. Nykomponert folkemusikk skal imidlertid behandles på samme måte som poplåter, når det kommer til rettigheter.

Prinsippet er altså alltid det samme. Så lenge du spiller et musikkstykke som ble skrevet av en person som døde for mindre enn 70 år siden, må du forholde deg til de samme regler.

Husk at du alltid må rapportere bruken av andres musikk til TONO.

Ta kontakt

Dersom du har spørsmål som ikke blir besvart her, ta kontakt med medlem@tono.no. Listen under oppdateres fortløpende.

Foto: Kristian Dugstad / TONO