NCB arbeider videre med ny forvaltningsmodell for mekaniske rettigheter

Som kommunisert på tono.no i august arbeider NCB og deres eiere med å utvikle en ny modell for administrering av mekaniske rettigheter knyttet til fysiske medier i det nordiske markedet.

 / 23/11/2016 /

NCB har, i nært samarbeid med eierselskapene (de nordiske forvaltningsorganisasjonene), samt EY (Ernst & Young), arbeidet mye med dette prosjektet i løpet av denne høsten. Arbeidet har vært, og er, svært konstruktivt.

Selv om utviklingen i det nordiske musikkmarkedet har bydd på utfordringer for NCB, vil det fortsatt være et behov for lisenser for mekaniske rettigheter knyttet til fysiske medier også i de kommende årene. Arbeidet med den nye modellen ennå ikke er ferdig og dermed heller ikke formelt vedtatt av NCBs generalforsamling, men det er meget sannsynlig at NCB på en eller annen måte vil være lisenseringsenhet for mekaniske rettigheter relatert til fysiske medier i Norden også i fremtiden.

Et konkret forslag til ny forvaltningsmodell vil presentert av NCBs styre til NCBs generalforsamling den 7. desember. Etter det, vil prosjektet arbeide videre inntil en endelig avgjørelse vil bli tatt av NCBs neste generalforsamling i begynnelsen av 2017.