NCB: Den digitale utviklingen krever ny forvaltningsmodell

NCB og eierselskapene arbeider nå med å utvikle en ny modell for lisensiering av mekaniske rettigheter knyttet til utgivelse av fysiske medier i det nordiske markedet. Inntil videre fungerer NCB som før.

 / 25/08/2016 /
NCB og eierselskapene arbeider nå med å utvikle en ny modell for lisensiering av mekaniske rettigheter knyttet til utgivelse av fysiske medier i det nordiske markedet. Inntil videre fungerer NCB som før.

Lisensiering av komponisters og tekstforfatteres mekaniske rettigheter på fysiske formater gjøres av NCB på vegne av TONO og de øvrige nordiske forvaltningsorganisasjoner. Med fallet i CD-salg i Norden og det stadig økende forbruket av musikk via streamingtjenester, arbeider nå NCB og eierselskapene med å utvikle en ny modell for lisensiering av innspilt musikk på fysiske formater. I løpet av de kommende måneder skal NCB og eierselskapene, med bistand av eksterne konsulenter, gjennom en grundig analyse avdekke hvordan en fremtidig administrasjonsstruktur og lisensieringsmodell tilpasset den nye markedsvirkeligheten kan se ut.

Analyse og forslag til ny modell vil presenteres på en ekstraordinær generalforsamling mot slutten av dette året.

Det pågående arbeidet påvirker ikke NCBs rolle eller administrasjon per i dag. Produsenter som trenger lisens for fysiske utgivelser vil dermed forholde seg til NCB som tidligere i perioden fremover.

Kontaktpersoner:
Cato Strøm, adm.dir i TONO, mob. 922 16 319, e-post: cato.strom@tono.no
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i Tono. Mob. 909 65 254, e-post: willy.martinsen@tono.no