NCBs lokalavdeling i TONO nedlegges 31. mai

Grunnet omlegging til sentral administrasjon av innspillingsrettigheter på NCBs hovedkontor i København, nedlegges de lokale nordiske NCB-avdelingene 31. mai.

 / 22/05/2012 /

Fra 1. juni i år vil all administrasjon av musikk i nordiske plateproduksjoner bli overført til NCBs hovedkontor i København. Det samme vil være tilfelle for musikk i AV-produksjoner. Denne endringen betyr at ingen klarering og lisensiering av musikk for såkalte enkeltprodusenter (case-by-case, work-by-work) vil bli utført lokalt. Sentraliseringen er en naturlig konsekvens av en stadig mer automatisert søke- og lisensieringsprosess, slik at manuell håndtering til en viss grad nå er erstattet av WEB-applikasjoner der produsenter klarerer og betaler for musikkrettighetene online. Denne automatiseringen gjør det nå mulig for NCB i København å administrere innspillingsrettigheter for både enkeltprodusenter og standardprodusenter. Fra 1. juni vil all kontakt i forbindelse med innspilling av musikk være med en norsktalende saksbehandler i København. Det blir opprettet et norsk telefonnummer til saksbehandleren.

TONO vil opprettholde et direkte informasjons- og service-nivå overfor våre medlemmer og deres innspillingsrettigheter også etter nedleggelsen. Vi utvider derfor TONOs medlemsservice med en stilling fra samme dato, med innspillingsrettigheter som spesialområde.

TONOs medlemsservice: Gitte Gandborge-post:  Dir. tlf.: 22057213

NCBs markedsavdeling: Lene Tojee-post:    (fonogrammer)              (film- og bildeproduksjoner)

Dir. tlf.: 8005 6627