NCBs vei videre er vedtatt

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i NCB 22. mars. Det ble der vedtatt at NCB inngår en samarbeidsavtale med TONOs danske søsterselskap KODA som innebærer at KODA skal yte tjenester til NCB relatert til lisensiering av mekaniske rettigheter og administrative tjenester, og at NCB blir en organisasjon uten egne ansatte.

 / 29/03/2017 /
Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i NCB 22. mars. Det ble der vedtatt at NCB inngår en samarbeidsavtale med TONOs danske søsterselskap KODA som innebærer at KODA skal yte tjenester til NCB relatert til lisensiering av mekaniske rettigheter og administrative tjenester, og at NCB blir en organisasjon uten egne ansatte.

Generalforsamlingen vektla de følgende hovedargumenter i sin beslutning:

Komponister, tekstforfattere, musikkforlag og utenlandske søsterselskaper kan dermed fortsette å forvente den beste servicen fra NCB også i årene fremover.