ncblogo_1000px

NCBs vei videre er vedtatt

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i NCB 22. mars. Det ble der vedtatt at NCB inngår en samarbeidsavtale med TONOs danske søsterselskap KODA som innebærer at KODA skal yte tjenester til NCB relatert til lisensiering av mekaniske rettigheter og administrative tjenester, og at NCB blir en organisasjon uten egne ansatte.

Generalforsamlingen vektla de følgende hovedargumenter i sin beslutning:

  • NCB opprettholdes som en formell enhet for å sikre kontinuitet i mekaniske og administrative avtaler
  • Et videreført nordisk/baltisk samarbeid er den økonomisk mest levedyktige modellen
  • En NCB-avtale med KODA vil være best egnet til å sikre interessene til komponister, tekstforfattere og musikkforlag ettersom den geografiske nærheten mellom NCBs kontorer og KODA muliggjør en overføring av nøkkelmedarbeidere.

Komponister, tekstforfattere, musikkforlag og utenlandske søsterselskaper kan dermed fortsette å forvente den beste servicen fra NCB også i årene fremover.