Nesten 110 TONO-millioner til låtskrivere

TONO har nå avregnet 108,5 millioner kroner til komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag i inn- og utland. Dette er den tredje ordinære kvartalsavregningen i 2013. 60 prosent av beløpet går til norske rettighetshavere, og i overkant av 11 millioner kroner av disse kommer fra bruk av norsk musikk i utlandet.

 / 09/10/2013 /

De avregnede midlene kommer fra vederlag TONO har innkrevd for konserter, radio og TV, musikk i kinofilmer, teater, revy, bruk av norsk musikk i utlandet, samt diverse mindre beløp som dreier seg om reguleringer og etteravregninger innen de ulike områdene.  

– Rundt regnet 65 millioner av den totale avregningen på 108,5 millioner kroner til TONO-rettighetshavere, mens det resterende går til rettighetspersoner tilknyttet våre søsterselskaper i utlandet. Vi er glade over å kunne avregne et så stort beløp fordi det betyr at musikk er høyt verdsatt og ettertraktet i samfunnet, sier medlemsdirektør i TONO, Christian Onshus. I tallene ligger også avregninger for mekaniske rettighetene, både fra det digitale og fysiske feltet, til norske rettighetshavere.  Dette avregnes av NCB på oppdrag for TONO, og utbetales sammen med TONOskvartalsavregninger til rettighetshavere i Norge.  Denne gangen beløp dette seg til 4,7 millioner kroner.

Fordelingen på avregningene mellom norske og utenlandske rettighetshavere varierer fra kvartal til kvartal, og er ingen presis temperaturmåler på fordelingen mellom bruk av henholdsvis norsk og utenlandsk musikk. Likevel, også denne kvartalsavregningen viser noen trender. Innen radio og TV er hovedtrenden at utenlandsandelen er høyere jo mer kommersiell profil kanalen har. Kanalene som i sterkest grad benytter norsk TONO-repertoar er NRK Folkemusikk, NRK Urørt, NRK TV Distrikt, NRK Jukebox, NRK Sami Radio, NRK Super (radio), samt P5-kanalene i Stavanger og Trondheim. 

I 2012 kunne TONO sette av totalt 370 millioner kroner til avregning til rettighetshavere i inn- og utland. 133 av disse gikk til rettighetshavere i TONO, og det øvrige til utlandet. Summen til avregning har økt jevnt og trutt fra år til år, og TONO forventer også at 2013 samlet sett vil medføre en økning fra 2012. 

Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, e-post: Christian Onshus, medlemsdirektør: e-post: , mob. 995 81 480