NMFF-stipend

Fra 2011 kan du igjen søke om midler fra NMFFs stipend. Stipendmidlene er ment til å stimulere det norske musikkforlagsmiljøet som arbeider for norske opphavsmenn slik at disse kan befeste og styrke sin posisjon i kultur-Norge.

 / 05/09/2011 /

Hvem kan søke?

Musikkforlag som har forvaltningskontrakt med TONO

Det bevilges ikke støtte til enkeltmannsforlag som kun forvalter egne verk.

De to stipendgruppene det kan søkes støtte til er:

Du kan søke på begge stipend, men kun på ett av hvert stipend.

Reisestipend

Eksempler på reisestipend kan være Midem, Frankfurt og Bylarm.

Prosjektstipend

Tilskudd kan gis til alle typer forlagsprosjekter som f.eks.:

Det bevilges ikke generell driftsstøtte til musikkforlag.

Søknader per post sendes til:

Norsk MusikkforleggerforeningKongens gate 40153 OSLO

Eller på e-post: cathrine@nmff.no

Spørsmål angående søknadsskjema, stipend eller søknadsprosessen kan rettes til:

E-post: cathrine@nmff.no

Tlf: 454 70 095

Eller se hjemmeside: .