Korps_noter_foto_KD

NMR uten TONO-avtale

TONO og Norsk musikkråd kom ikke til enighet om ny avtale for 2021. NMRs medlemsorganisasjoner, lag og foreninger må nå selv søke TONO om fremføringstillatelse. I første omgang gjelder dette til 1. april.

Forhandlingsdirektør i TONO, Geir Gaarder. Foto: Caroline Roka.

Covid-19 og strenge smitteverntiltak fører til stor usikkerhet for alle som samler mennesker fysisk. Det frivillige musikklivet er intet unntak.

Som følge av uforutsigbarheten i 2021 har ikke forhandlingene mellom Norsk musikkråd og TONO ført fram. NMRs medlemsorganisasjoner står derfor uten utøver- og arrangøravtale fra 1. januar 2021.

– Det er vanskelig å forutse aktivitetsnivået i 2021. Den manglende forutsigbarheten som skyldes Covid-19 er hovedårsaken til at partene ikke kom til en enighet, forteller Geir Gaarder, forhandlingsdirektør i TONO.

Organisasjoner, lag og foreninger under NMR er nå selv ansvarlig for å søke tillatelse for sin musikkbruk hos TONO i hvert enkelt tilfelle. Dette gjelder foreløpig fram til 1. april.

Tillatelse fra TONO vil bli gitt i henhold til gjeldende tariffer. Søknad og rapportering kan skje her: https://www.tono.no/kunder/konsert-event/#skjema