Nominerte til EDVARD 2005 – Musikk til annen kunstart

Sverre Indris Joner, Helge Lien/Rolf Erik Nystrøm og Magnus Beite er nominert til EDVARD-pris i kategorien Musikk til annen kunstart.

 / 18/10/2005 /

EDVARD-prisen,oppkalt etter Edvard Grieg, er en pris TONO tildeler opphavsmenn og -kvinner for fremragende musikkverk. Vinneren vil motta et trofé samt 40.000 kroner. Utdelingen vil skje ved en senere anledning i år. De nominerte verk og opphavsmenn i kategorien musikk til annen kunstart er: Om nominasjonen av verket sier juryen:»Musikken er i denne forestillingen et bærende element og en viktig dramaturgisk partner til tekst, bevegelse og scenografi. Det musikalske utgangspunktet er en klassisk selskapsdans med folkelig opprinnelse – for de fleste komponister en ganske trang ramme. Men komponisten klarer å variere formen på en sånn måte at den stadig utdyper følelsesinnholdet, stadig belyser stoffet på nye måter og stadig utvikler seg interessant som musikk. Og dermed fornyes også den opprinnelige sjanger. Komponisten viser imponerende håndverk og stor kunstnerisk forståelse for stykkets innhold. Gjennom sin medvirkning gir han et viktig bidrag til å forløse en dristig idè.» Om nominasjonen av verket sier juryen:»Det ligger en uro i mye av Prøysens diktning som er akkurat så kamuflert at man må anstrenge seg litt for å føle den.» Dette sier duoen Hero om sitt arbeid med musikken til dokumentarserien om hans liv. Dette sitatet oppleves også som dekkende for den musikken de har laget, som ellers lett kunne ha fulgt de samme stier som den folkekjære dikteren beveget seg på. Det er ved at de har prøvd å gå andre veier at de har lykkes. Samtidig som dikteren er der i sinn og skinn. Det er en bedrift i seg selv. Og det at de forventede, musikalske rammer ikke benyttes, fører oss overraskende nok nærmere kjernen av stoffet. Derfor gir musikken en ekstra dimensjon til fortellingen om dikteren vi trodde vi kjente.» Om nominasjonen av verket sier juryen:»I kortfilmen «Pappa» stilles komponisten overfor den oppgaven at han innenfor et kort, dramatisk forløp skal skildre både en ytre spenning og empati.  Han skal bygge opp under en nærmest horror-liknende historie bringe oss den unge hovedpersonens perspektiv.  Komponisten har lykkes med dette på en intelligent måte ved å forene elektroniske klanger med akustiske, ved å legge seg tett opp til sjangerens krav, men samtidig skape rom for hovedkarakteren i filmen.  Dermed får musikken ikke bare en egen rolle i utviklingen