Nominerte til EDVARD 2005 – Samtidsmusikk

De nominerte til EDVARD-prisen i kategorien Samtidsmusikk er offentligjort. De nominerte opphavsmenn er Henrik Hellstenius, Ragnhild Berstad og Eivind Buene.

 / 03/10/2005 /

EDVARD-prisen,oppkalt etter Edvard Grieg, er en pris TONO tildeler opphavsmenn og -kvinner for fremragende musikkverk. Vinneren vil motta et trofé samt 40.000 kroner. Sted og tid for utdelingen vil komme senere.  De nominerte verk er:

Om nominasjonen av verket sier juryen:»Eit verk på grensa mellom lyd og stille, der forventninga til kva som skal skje heile tida blir halden vaken, og der lydens karakter, fargevalør, attakk, dynamikk eller fråver av lyd er hovudparameter. Det fortonar seg som ein leik med alltid nye impulsar, eit lyddrama fullt av humor og skiftande rørsletempi, der eit kreativt, stille mørke dannar bakteppe. Det viser ei svært personleg og vellukka utnytting av ei minimal besetning.» Om nominasjonen av verket sier juryen:»Eit verk med store, organiske intensitetsbylgjer, sett saman av fortetting/fortynning av rytmisk aktivitet, fargeskifting, instrumentering, og med mikrotonale melodi- og samklangslinjer. God spenning/jamvekt mellom solistar og plenum, ulike plasseringar i rommet, mikrofonboren lyd og akustisk lyd. Eit personleg, heilstøypt og rikt fassettert verk, med ei sterk, underliggande dramatisk kraft. Nøye avstemt bilde- og lyslegging tydeleggjer stykket ytterlegare.»  Om nominasjonen av verket sier juryen:»Eit verk som foreinar skriven og improvisatorisk musikk på ein framifrå måte. Det er fullt av friske og overraskande vendingar, det blandar ulike stilelement til ein kontrastfull men overtydande heilskap, og det utspelar seg heile tida spennande overgangar mellom kaosenergi og organisk energi: store samanhengsblokker stig ut av bråe alle-mot-alle-avsnitt. Original instrumentering, original utnytting av instrumenta og eit uerbødig, leikent preg gjer lyttinga til ei fryd.» I løpet av høsten og vinteren vil TONO til sammen dele ut 5 EDVARD-priser i forskjellige kategorier. Tidligere i år delte vi ut prisen i kategorien tradisjonsmusikk til Jorun Marie Kvernberg. Spørsmål vedrørende EDVARD og nominasjonene kan rettes til: Dir.tlf: 22057203