Norcode stiftet: 15 millioner til utviklingsarbeid på kulturfeltet

Den 26. oktober 2007 ble utviklingsorganisasjonen Norcode stiftet av forvaltningsorganisasjonene BONO, Gramo, Kopinor, Norwaco og TONO.

 / 05/11/2007 /

Disse organisasjonene har i løpet av en 20-årsperiode hver for seg brukt nærmere 40 millioner kroner på arbeidet med å bygge en kulturell infrastruktur i en rekke utviklingsland. Nå ønsker de å samordne sine aktiviteter gjennom Norcode og trappe opp aktiviteten. Norske rettighets­havere har mottatt henvendelser om støtte fra forfattere, kunstnere, musikere og andre i en rekke land i Afrika og Asia. Dette skal Norcode følge opp.

De fem organisasjonene har forpliktet seg til å finansiere Norcodes aktiviteter med 15 millioner kroner i årene 2008–2010. Norcode tar sikte på å skaffe ytterligere midler fra offentlige myndigheter og private organisasjoner. Gjennom Norcode vil norske rettig­hetshavere  dele sin kompetanse på organisasjons- og kulturfeltet med kolleger i andre land.

Effektive foreninger for skapende mennesker og deres forleggere og produsenter sikrer kulturelt mangfold og ytringsfrihet, samtidig som de bedrer de økonomiske kår for opphavsmenn og utøvere som ofte lever i fattigdom. Slike grunnorganisasjoner er derfor en viktig del av den kulturelle infrastrukturen Norcode vil styrke. Andre deler av denne infra­strukturen er effektiv lovgivning og levedyktige forvaltningsorganisasjoner.

Norcodes styre

består av John-Willy Rudolph, leder