Nordmenn lytter mest til musikk i Norden

Nesten alle nordmenn strømmer nå musikk, og med 18 timers musikklytting i en strømmetjeneste i uken bruker vi betydelig mer tid enn de i våre naboland. YouTube størst, men vi bruker mer tid på Spotify.

 / 22/01/2019 /

Nesten alle nordmenn strømmer nå musikk, og med 18 timers musikklytting i en strømmetjeneste i uken bruker vi betydelig mer tid enn de i våre naboland. YouTube størst, men vi bruker mer tid på Spotify.

Foto øverst: Kristian Dugstad

9 av 10 nordmenn benytter strømmetjenester til å høre på musikk, og vi er også de ivrigste lytterne i Norden. Den gjennomsnittlige tiden en norsk streamer bruker på musikklytting i strømmetjenester er hele 18 timer i uken, med andre ord flere timer om dagen. Til sammenligning er gjennomsnittiden i vårt nærmeste naboland, Sverige, 15,4 timer i uken, mens den er 11,1 timer i uken i Danmark og 10,5 timer i uken i Finland.

Alt dette ifølge The Polaris Nordic Digital Music Survey 2018, en nordisk undersøkelse om digital musikkbruk utført av YouGov for de tre nordiske rettighetsorganisasjonene TONO (N), Koda (DK), Teosto (FIN).

Du kan lese hele undersøkelsen her.

De som betaler, strømmer mest

– De som er mest glad i musikk er nok også de med størst betalingsvilje, og omvendt, mener Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO.

Undersøkelsen viser også at det er de som har en betalt strømmetjeneste som lytter mest, nesten 7 timer mer i uken enn de som streamer gratis: 18,38 timer versus 11,44 timer. Den samme trenden ser man også i de andre nordiske landene. Forskjellen varierer mellom 5,5-7 timer i alle land.

– Det er vel nærliggende å tro at de som er mest glad i musikk også er de med størst betalingsvilje, og omvendt: At de betalte abonnementene gir den beste brukeropplevelsen, og at det i seg selv stimulerer til mer musikklytting, sier Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO.

Det er for øvrig et interessant trekk ved undersøkelsen at de som betaler for musikkstrømming også gjerne har abonnementer på filmstrømmetjenester. At den betalende strømmebrukeren typisk også er en person i 20-årene lover godt for fremtiden med tanke på betalingsviljen for musikk- og filminnhold.

YouTube størst, men vi bruker mest tid på Spotify

De fleste strømmer musikk på flere tjenester. YouTube er nok tjenesten som troner øverst (69 prosent av nordmenn bruker YouTube til å lytte på musikk), men mengden lytting er likevel større på Spotify, som er den strømmetjenesten med de ivrigste lytterne, ifølge undersøkelsen. Nordmenn hører på musikk i snitt 5 timer i uken. De med et betalt abonnement på Spotify strømmer derimot i snitt 12,3 timer i uken. Dermed tangerer vi svenskene som har betalt Spotify-abonnement, mens danskene strømmer 9,2 timer i uken og finnene 7,9 timer. De som bruker gratisversjonen av Spotify strømmer i gjennomsnitt 7,4 timer i uken.

Nordmenn bruker mest tid på strømmetjenester i Norden. Det viser Digital Music Services in the Nordics 2018.

Hva hører så nordmenn på når de strømmer musikk?

Som TONO omtalte på sine nettsider i desember er Norge det nordiske landet som lytter klart mest til countrymusikk, langt mer enn svenskene, finnene og danskene. Det betyr likevel ikke at det er country vi lytter mest til.  På toppen troner popmusikk, som oppgis av 50 prosent av nordmenn som en favorittsjanger, etterfulgt av rock og dernest 80-tallsmusikk.

– Det er nok ikke så overraskende at det er mest pop vi samlet sett hører mest på. Ordet kan jo defineres bredt, det er det ene. Det andre er at selv om de fleste av oss veksler mellom sjangre, så er vel popmusikken et slags felles referansepunkt, og noe de fleste er innom av og til, sier Martinsen.

Triste tider for CD-en

Musikkstrømmingen øker, og parallelt fortsetter konsumet av andre musikkmedier å synke. 24 prosent av nordmenn oppga i 2015 at de kjøpte nedlastninger (typisk iTunes). Dette tallet er sunket til 21 prosent, ifølge undersøkelsen. Og CD-salget? 19 prosent svarte i 2015 at de ganske nylig hadde kjøpt en CD, og nå er dette falt til 15 prosent. Vinyl synker også fra 8 prosent i 2015 og 2017 (da samme undersøkelse også ble utført) til 7 prosent nå.

Om undersøkelsen

Digital Music Services in the Nordics 2018 er bestilt av TONO og søsterselskapene KODA og Teosto. Det ble gjennomført intervjuer med i overkant av 1000 personer i alderen 15-65, samt foreldre av barn 12-14 år i hvert av de fire nordiske landende representert (Norge, Sverige, Danmark og Finland). Til sammen ble det gjennomført i overkant av 4000 intervjuer online i september 2018.