Nordmenn oppdager ny musikk oftest på radio

Norsk musikk trenger radioen for å bli oppdaget. Selv om nesten alle nordmenn nå lytter til musikk på en strømmetjeneste så er det fortsatt radio som er den viktigste kanalen for å oppdage ny musikk. Samtidig er det færre som oppgir radio som kanal for å oppdage ny musikk enn i 2017 og 2015.

 / 04/12/2018 /
Norsk musikk trenger radioen for å bli oppdaget. Selv om nesten alle nordmenn nå lytter til musikk på en strømmetjeneste så er det fortsatt radio som er den viktigste kanalen for å oppdage ny musikk. Samtidig er det færre som oppgir radio som kanal for å oppdage ny musikk enn i 2017 og 2015.

Dette fremkommer i The Polaris Nordic Digital Music Survey 2018, som er en nordisk undersøkelse om digital musikkbruk utført av YouGov for de tre nordiske rettighetsorganisasjonene TONO (N), Koda (DK), Teosto (FIN).

En av tre: Radio viktigst for å oppdage ny musikk

– Radio står fortsatt sterkt, sier Willy Martinsen, Kommunikasjonssjef i TONO

I spørreundersøkelsen svarer 30 prosent av nordmenn at de først og fremst oppdager ny musikk på radio. Tallet for de over 50 år er hele 45 prosent.

– Radio står fortsatt sterkt. For musikkskapere som vil nå ut med ny musikk kommer man ikke utenom at radiospilling er viktig for å få spredt musikken sin ut til et bredt publikum, sier kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen.

Sammenlignet med samme undersøkelse i 2017 svarer to prosentpoeng færre at radio er den viktigste kanalen for å oppdage ny musikk. Trenden viser dermed en viss nedgang, men når hver tredje nordmenn fortsatt oppgir radio som viktigste kanal for å oppdage ny musikk.

– TV og radio har alltid vært viktige inntektskanaler for komponister og tekstforfattere. TONO avregnet rundt 150 millioner kroner fra kringkasting i 2017. Samtidig er radiospilling viktig for at ny musikk skal bli oppdaget, og gir gjerne både flere lyttere i strømmetjenester og ikke minst flere konsertopptredener for større publikum. At norske radiokanaler spiller norsk musikk har derfor stor betydning for norske artister, komponister og sangtekstforfattere, sier Martinsen.

Selv om nesten alle nordmenn nå lytter til musikk på en strømmetjeneste så er det fortsatt radio som er den viktigste kanalen for å oppdage ny musikk.

Digital skillelinje ved 30 år

Ved 30 år går det en digital skillelinje for musikkoppdagelse. For de over 30 er det er radio som gjelder. Ifølge undersøkelsen har radio dessuten blitt en enda viktigere kanal for å oppdage ny musikk for aldersgruppen over 50 år, der andelen har gått opp fire prosentpoeng.  Radio er overlegent mest populært (45 prosent), fulgt av TV (10 prosent) og anbefalinger fra venner (9 prosent).

Samtidig blir strømmetjenestene og YouTube viktigere for den yngre delen av befolkningen.

For den yngste aldersgruppen, 12-17 år, er det anbefaling fra venner som er den mest populære måten å oppdage ny musikk på (27 prosent), og både strømmetjenester (18 prosent) og YouTube (14 prosent ) er vanligere enn radio (12 prosent).

I gruppen 18-29 år er strømmetjenester på topp (28 prosent), fulgt av anbefaling fra venner (15 prosent) og radio (15 prosent).

Om undersøkelsen

Digital Music Services in the Nordics 2018 er bestilt av TONO og søsterselskapene KODA og Teosto. Det ble gjennomført intervjuer med i overkant av 1000 personer i alderen 15-65, samt foreldre av barn 12-14 år i hvert av de fire nordiske landende representert (Norge, Sverige, Danmark og Finland). Til sammen ble det gjennomført i overkant av 4000 intervjuer online.