Nordmenn streamer stadig mer norsk musikk

12 prosent av musikken som streames av nordmenn er norsk. – Andelen er lav, men går i positiv retning, sier onlinedirektør i TONO, Inger Elise Mey.

 / 28/02/2014 /

TONO lisensierer streamingtjenestene for det norske markedet på vegne av sine 25 000 rettighetshavere, og avregner streamingvederlag til rettighetshavere i inn- og utland på bakgrunn av hva slags musikk nordmenn lytter til. TONO kan derfor, på bakgrunn av distribuert vederlag fastslå hva norskandelen i streamingtjenester er.

– Når vi ser de ulike tjenestene samlet, utgjør norsk musikk 12 prosent av totalen, men trenden er økende, sier Inger Elise Mey.

I 2010 var norskandelen 9,5 prosent. Den har steget til 12,2 prosent i 2013*. Likevel er det langt igjen til andelen solgt, norsk musikk i CD-ens mest gyldne år for 12-13 år siden. – Streamingøkonomien har eksplodert de siste årene. Inntektene til opphavsmenn og –kvinner har doblet seg år for år siden 2009. I 2012 avregnet TONO totalt 70 millioner onlinekroner videre til rettighetshavere i musikkverk. Når vi er ferdige med å oppsummere regnskapsåret 2013 vil vi kunne offentliggjøre enda sterkere tall. Men fordi TONO avregner vederlag på bakgrunn av hva som lyttes til, må vi sende det meste av vederlaget til rettighetshavere i utlandet, særlig til anglo-amerikanske rettighetshavere, forteller Mey.

Inger Elise Mey, direktør for online og internasjonale relasjoner i TONO, mob. 92237982 e-post: mey@tono.no Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, e-post: willy.martinsen@tono.no