Norsk Folkemusikk- og Danselag må trekke forhastede beskyldninger mot Helene Bøksle om «plagiat»

Overfor TONO har produsent Sindre Hotvedt korrigert og beklaget at en feil er gjort ved anmeldelsen av verket «Natta vi har». TONO regner derfor med at saken nærmer seg sin løsning, og at Norsk Folkemusikk- og Danselag trekker sin forhastede beskyldning mot Helene Bøksle om brudd på åndsverkloven.

 / 12/05/2006 /

TONOs registreringer baserer seg på et tillitsforhold mellom rettighetshaverne og TONO. Etter vårt møte med produsenten Sindre Hotvedt, er det helt åpenbart at det hverken fra produsentens side eller fra opphavsmannens side har vært meningen å tilegne seg rettigheter de ikke har. Beskyldningene som Norsk Folkemusikk- og Danselag fremsetter mot TONO om at vi «gir bort» komponistrettigheter, faller på sin egen urimelighet.

Eventuelle registreringer som av ulike årsaker måtte inneholde feil, vil bli avdekket når verkene blir offentliggjort. Som for eksempel i denne saken.

Vi synes imidlertid det det er urimelig å gå så sterkt ut i offentligheten med beskyldninger mot Helen Bøksle og mot TONO som Norsk Folkemusikk- og Danselag har gjort Det styrker vår tro på at andre motiver ligger bak enn vernet om opphavsretten.