På oppdrag fra Kulturrådet og Kulturdepartementet har konsulentselskapet Rambøll utviklet en rapport som kartlegger omfanget til den norske musikkbransjen. Rapporten ble offentliggjort i dag.

Prosjektet har hatt til hensikt å fremstille musikkbransjens samlede inntekter innenfor tre hovedkategorier: Inntekter fra innspilt musikk, opphavsrettslige inntekter og konsertinntekter. Rapporten har tatt utgangspunkt i året 2012, og viser at den samlede omsetningen i bransjen beløp seg til 3,1 milliarder kroner.

TONO har hatt en sentral rolle i prosjektet, både med plass i referansegruppen og ikke minst som leverandør av sentrale data.

– Det er veldig nyttig for den norske musikknæringen at den økonomiske verdiskapingen den bidrar med til norsk økonomi er kartlagt. Rapporten viser ikke minst også hvor stor betydning opphavsretten har for de yrkesgrupper TONO arbeider for: komponistene, låtskriverne, tekstforfatterne og musikkforlagene. Forhåpentligvis vil rapporten også bidra til økt bevissthet omkring dette fremover, sier Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO. 

Les rapporten her:
musikk-i-tall-2012

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0