Norsk musikkbransje to prosent ned

Omsetningen i norsk musikkbransje var i 2014 på kr 3,5 milliarder, en nedgang på to prosent fra 2013. Det viser rapporten ”Musikk i tall”, som ble offentliggjort i dag. Totalomsetningen i musikkbransjen har dermed en annen utvikling enn TONOs omsetning, som i samme periode økte med 6 prosent.

 / 21/12/2015 /

Illustrasjonsbilde over: Konserter utgjør det største inntektsområdet i norsk musikkbransje. Her er Aurora Akses på by:Larm 2015 (Foto: Per-Otto Oppi Christiansen)

Omsetningen i norsk musikkbransje var i 2014 på kr 3,5 milliarder, en nedgang på to prosent fra 2013. Det viser rapporten ”Musikk i tall”, som ble offentliggjort i dag. Totalomsetningen i musikkbransjen har dermed en annen utvikling enn TONOs omsetning, som i samme periode økte med 6 prosent.

Rambøll har nå, for tredje året på rad, gjennomført en økonomisk analyse av den norske musikknæringen på oppdrag av Kulturrådet og Kulturdepartementet. Rapporten viser en totalomsetning på kr 3,5 milliarder, som er en nedgang på to prosent fra 2013, men en økning på 7 prosent fra 2012.

– TONO er en av de viktigste bidragsyterne av tallfakta inn til arbeidet med rapporten, og synes det er positivt at omsetningen i norsk musikkbransje kartlegges slik den gjør gjennom Rambøllrapportene. Kunnskap, som den vi får gjennom disse rapportene, gjør at man får en rikere virkelighetsforståelse, og i større grad snakker samme språk, både innad i bransjen og overfor sentrale beslutningstakere, sier Cato Strøm, adm. dir i TONO.

Konserter gir de største inntektene

Rapporten fastslår at det er konserter som gir de største inntektene for norsk musikkbransje, faktisk mer enn halvparten av de samlede inntektene. Totalt var konsertinntektene i 2014 på kr 1,8 milliarder, en økning på 20 prosent fra 2013. Men også strømming av musikk vokser sterkt. I 2014 utgjorde strømming 77 prosent av den totalt omsetningen av innspilt musikk, en økning fra 46 prosent i 2012.

Cato_MG_4731c kopi
De samlede vederlags- og opphavsrettslige inntektene i musikkbransjen var i 2014 på kr 892 millioner, nærmest uendret fra året før. – TONOs omsetning økte i samme periode med 6 prosent, forteller adm. dir i TONO, Cato Strøm (foto: Caroline Roka)

Omsetningen fra salg av fysiske produkter fortsetter også å synke. Fra 2012 til 2014 har det vært en nedgang på 65 prosent i salgsinntekter fra innspilt musikk. I samme periode har det vært en nedgang på 28 prosent når det gjelder nedlastning av musikk. Det er likevel verdt å merke seg at veksten innen strømming av musikk i volum kompenserer for nedgangen i salgsinntekter og nedlasting.

Samlede opphavsrettslige inntekter opp 11 prosent
Rapporten beregner at de samlede vederlags- og opphavsrettslige inntektene i den norske musikkbransjen i 2014 utgjorde kr 892 millioner. Dette er på nivå med 2012, men en økning på 11 prosent fra 2013. Av de totale inntektene i 2014 var 8 prosent eksport. Av de totale vederlags – og opphavsrettslige inntektene står kringkasting og fremføringsrettigheter for de største andelene med henholdsvis 29 og 21 prosent.  Totalt utgjorde fremføringsrettighetene kr 549 millioner i 2014, en økning på 12 prosent fra 2012.

– 2014 var et godt år for opphavsrettslige inntekter i Norge. TONOs omsetning var også på sitt høyeste nivå noensinne, da vi rundet en halv milliard for første gang dette året. Det er likevel viktig å huske at vi ikke må ta for gitt at veksten vil fortsette. Det er helt avgjørende med gode rammebetingelser i form av et godt rettslig vern i Norge og i EU, slik at vi også i fremtiden kan sikre at rettighetshavere kan ha rettmessige og rettferdige inntekter på sin skapende virksomhet, sier Cato Strøm.

Sverige størst omsetning i Norden

Den svenske musikkbransjen har en langt større totalomsetning enn Norge og Danmark. I 2014 ble det omsatt musikk for tilsvarende 7, 4 milliarder norske kroner i Sverige. Danmark hadde en omsetning tilsvarende 5 milliarder norske kroner, mot omsetningen her hjemme på 3,5 milliarder. Sverige er dessuten landet som eksporterer mest musikk av oss. 18 prosent av omsetningen kom fra eksport. I Norge og Danmark kommer 6 prosent av inntektene fra eksport.

Les hele rapporten på Kulturrådets nettsider