Norsk Musikkfond oppløses

Oppretterne av Norsk Musikkfond har besluttet å avvikle fondet da stiftelsens kapital ikke lenger er tilstrekkelig til å tilgodese formålet på en rimelig måte. Midlene vil fordeles videre gjennom Komponistenes Vederlagsfond, samt priser og generelle tiltak. Avviklingen påvirker ikke driften av de andre fondene som administreres av Musikkfondene.

 / 31/03/2014 /

Norsk Musikkfond ble opprettet i 1993 av Norsk Musikkforleggerforening, NOPA, Norsk Komponistforening og nyMusikks komponistgruppe som et fond hvor utøvende kunstnere kunne søke om stipend. Fondets formål var å støtte konserter eller markedsføringstiltak til beste for norsk samtidsmusikk innen alle genre. Siden den gang har kostnadene steget i forhold til bevilgede midler, og man har konkludert med at stiftelsens kapital ikke lenger er tilstrekkelig til å tilgodese formålet på en rimelig måte.

 Oppretterne bak fondet har derfor kommet frem til at det er en bedre løsning å la opphavsorganisasjonenes andel fordeles videre gjennom Komponistenes Vederlagsfond mens Norsk Musikkforleggerforenings andel vil komme rettighetshavere til gode gjennom priser og generelle tiltak.

 Norsk Musikkfonds avvikling påvirker ikke driften av de andre fondene som administreres av Musikkfondene: Det norske komponistfond, Komponistenes Vederlagsfond og Tekstforfatterfondet. For alternative støtteordninger, se bl.a. Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere, Music Norway og Norsk kulturråd.