Ny avregningsmodell viktigst for TONOs styre

Det nye styret i TONO har nå som høyeste prioritet å etablere en ny avregningsmodell. Målet er å vedta generelle prinsipper for avregningen på et ekstraordinært årsmøte allerede høsten 2024.

 / 17/06/2024 / TONOs styre

TONOs årsmøte 11. juni avviste styrets forslag til hovedprinsipper for ny avregningsmodell. Det nye styret i TONO ønsker derfor med dette å understreke overfor alle TONOs medlemmer, kunder, søsterselskaper og andre berørte parter at arbeidet med å innføre en avregningsmodell som fullt ut etterlever kravene i blant annet loven om kollektiv forvaltning og CISACs forretningsregler er organisasjonens aller viktigste sak sommeren og høsten 2024.

Det er allerede igangsatt arbeid i administrasjonen med å adressere de punktene årsmøtet tok opp, og som førte til at forslaget ikke fikk det nødvendige flertall.

TONOs styre vil møtes tirsdag 25. juni, og vil snarlig etter det presentere en plan for det videre arbeidet med en konkret tidsplan frem mot årsmøtevedtak, og et ekstraordinært årsmøte høsten 2024.

Har du teknisk orienterte spørsmål om ny avregningsmodell, vennligst ta kontakt med TONOs medlemsavdeling på tlf.: 22 05 72 00

For mediehenvendelser, kontakt Willy Martinsen på tlf.: 909 65 254 eller e-post: willy.martinsen@tono.no