Ny avtale for kulturskolene

Norske kulturskoler har fått ny TONO-avtale. Elevkonserter er dekket frem til 2023.

 / 13/01/2021 /

TONO og Norsk kulturskoleråd, som representerer kulturskolene i 350 av 356 norske kommuner, har fremforhandlet en ny avtale.

– Avtalen med Norsk kulturskoleråd er positiv for både kulturskolene og TONO, sier Geir Gaarder, forhandlingsdirektør i TONO. Foto: Caroline Roka.

Avtalen regulerer bruk av musikk i kulturskolenes elevkonserter og andre elevangementer med musikk frem til 2023. Nasjonalt er det omtrent 100 000 elever i kulturskolesystemet.

– Avtalen med Norsk kulturskoleråd er positiv for både kulturskolene og TONO. Ved å inngå en fellesavtale for 350 kommuner og deres kulturskoletilbud blir håndteringen av musikkrettigheter enklere for alle parter. Det er bra for både TONOs medlemmer og kulturskolene og deres elever, sier Geir Gaarder, forhandlingsdirektør i TONO.

– Vi er godt fornøyd med både avtalen og samarbeidet med TONO. Dette er positivt for kulturskolene og deres elever, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

Innhold i avtalen

Alle de 350 kommunene som er medlem av Norsk kulturskoleråd er dekket av avtalen. De står med andre ord fritt til å benytte TONOs repertoar, i praksis hele verdensreportoaret, i sine elevkonserter og andre elevarrangementer som bruker musikk.

Avtalen gjelder kun fysiske arrangementer, og dekker ikke lydfesting, audiovisuelle opptak og opplasting eller direktestrømming av innhold på nett. Musikkdramatiske verk, (store rettigheter), inkludert konsertversjoner eller andre utdrag av musikaler, er unntatt avtalen.

Kulturskolene skal fortløpende rapportere alle konserter til TONO, med opplysninger over fremførte musikkverk. Dette gjøres elektronisk på www.tono.no.